Polestar streeft naar digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Polestar streeft naar digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Wij besteden hier zeer veel aandacht aan en gebruiken de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG = richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud) 2.1 Niveau AA als leidraad om ervoor te zorgen dat personen met een handicap deze website op onafhankelijke en gelijkwaardige wijze kunnen gebruiken en ervan kunnen genieten.

Wij besteden hier zeer veel aandacht aan en gebruiken de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG = richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud) 2.1 Niveau AA als leidraad om ervoor te zorgen dat personen met een handicap deze website op onafhankelijke en gelijkwaardige wijze kunnen gebruiken en ervan kunnen genieten.

Wij zijn ons er echter van bewust dat nog niet alle delen van onze website volledig toegankelijk zijn. Wij werken echter aan verbetering van die toegankelijkheid. 

Wij zijn ons er echter van bewust dat nog niet alle delen van onze website volledig toegankelijk zijn. Wij werken echter aan verbetering van die toegankelijkheid. 

Deze Verklaring inzake toegankelijkheid betreft onze huidige Toegankelijkheidsstatus en zal door ons worden aangepast naarmate wij op het gebied van naleving vorderingen maken.

Deze Verklaring inzake toegankelijkheid betreft onze huidige Toegankelijkheidsstatus en zal door ons worden aangepast naarmate wij op het gebied van naleving vorderingen maken.

Wat hebben we gedaan

Wij toetsen onze website regelmatig om eventuele problemen op te sporen en de toegankelijkheid te verbeteren. Wij hebben daartoe een externe controleur in de arm genomen en ons eerst op de meest kritieke problemen gericht. We streven ernaar om bij alles wat we doen de richtlijnen van WCAG 2.1. te respecteren. Deze zijn waarneembaar, werkbaar, begrijpelijk en solide. Het is onze ambitie om, zoveel als mogelijk, te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA.

Wij toetsen onze website regelmatig om eventuele problemen op te sporen en de toegankelijkheid te verbeteren. Wij hebben daartoe een externe controleur in de arm genomen en ons eerst op de meest kritieke problemen gericht. We streven ernaar om bij alles wat we doen de richtlijnen van WCAG 2.1. te respecteren. Deze zijn waarneembaar, werkbaar, begrijpelijk en solide. Het is onze ambitie om, zoveel als mogelijk, te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA.

Enkele van onze recente verbeteringen inzake toegankelijkheid zijn:

Enkele van onze recente verbeteringen inzake toegankelijkheid zijn:

 • De technische mogelijkheid van alternatieve teksten voor afbeeldingen
 • Updates in de rubriekenstructuur, zodat koppen duidelijk en correct worden weergegeven.
 • Duidelijke aanduidingen van de zichtbare focus op de website
 • Verbeteringen in de volgorde van de tabs
 • De mogelijkheid om automatisch afgespeelde video's op pauze te zetten
 • De technische mogelijkheid om bedieningselementen te voorzien van aria-labels
 • Foutmeldingen in formulierenpagina's
 • Oriëntatiepunten in, bijvoorbeeld, de voettekst

Hoe gaan wij om met toegankelijkheid

Het is onze doelstelling een website te hebben die voor iedereen toegankelijk is. Hiertoe voeren wij tijdens de ontwikkeling doorlopend testen uit en realiseren wij meerdere malen per jaar handmatige controles. Voor automatisch testen maken wij gebruik van HTML-validators, browser en editor-plugins.

Het is onze doelstelling een website te hebben die voor iedereen toegankelijk is. Hiertoe voeren wij tijdens de ontwikkeling doorlopend testen uit en realiseren wij meerdere malen per jaar handmatige controles. Voor automatisch testen maken wij gebruik van HTML-validators, browser en editor-plugins.

Wij ondersteunen de twee meest recente hoofdversies van de browsers Firefox, Microsoft Edge, Safari, en Chrome.

Wij ondersteunen de twee meest recente hoofdversies van de browsers Firefox, Microsoft Edge, Safari, en Chrome.

Desondanks zijn wij ons ervan bewust dat wij op enig moment mogelijk niet voldoen aan de criteria van alle online beschikbare validatietools. Hieronder vindt u onze strategie met betrekking tot het verbeteren van de klantervaring, maar ook een lijst met alle momenteel bekende problemen die wij nog moeten verhelpen. Wij verwachten dat deze problemen met toekomstige updates van de website-vormgeving zullen worden opgelost, aangezien zij deel uitmaken van onze ontwikkelingsachterstand.

Desondanks zijn wij ons ervan bewust dat wij op enig moment mogelijk niet voldoen aan de criteria van alle online beschikbare validatietools. Hieronder vindt u onze strategie met betrekking tot het verbeteren van de klantervaring, maar ook een lijst met alle momenteel bekende problemen die wij nog moeten verhelpen. Wij verwachten dat deze problemen met toekomstige updates van de website-vormgeving zullen worden opgelost, aangezien zij deel uitmaken van onze ontwikkelingsachterstand.

Hoe wij continu aan verbetering werken

Wij identificeren en documenteren voortdurend alle toegankelijkheidsproblemen die wij op onze website aantreffen, waarbij de prioriteit die wij eraan geven vervolgens afhangt van de algehele impact ervan op onze bezoekers, maar ook van de moeite die het kost het probleem te verhelpen. Problemen die de website-ervaring op het gebied van toegankelijkheid in hoge mate beïnvloeden worden onmiddellijk aangepakt. Wij treffen redelijke maatregelen om andere problemen binnen 6 maanden na de laatste toetsing te verhelpen.

Wij identificeren en documenteren voortdurend alle toegankelijkheidsproblemen die wij op onze website aantreffen, waarbij de prioriteit die wij eraan geven vervolgens afhangt van de algehele impact ervan op onze bezoekers, maar ook van de moeite die het kost het probleem te verhelpen. Problemen die de website-ervaring op het gebied van toegankelijkheid in hoge mate beïnvloeden worden onmiddellijk aangepakt. Wij treffen redelijke maatregelen om andere problemen binnen 6 maanden na de laatste toetsing te verhelpen.

Als u een toegankelijkheidsprobleem aantreft bij het navigeren door onze digitale eigendommen, neem dan alstublieft contact op met Polestar support via accessibility@polestar.com.

Als u een toegankelijkheidsprobleem aantreft bij het navigeren door onze digitale eigendommen, neem dan alstublieft contact op met Polestar support via accessibility@polestar.com.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw feedback serieus nemen en gaan ermee aan de slag wanneer wij methoden beoordelen om al onze klanten tevreden te stellen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw feedback serieus nemen en gaan ermee aan de slag wanneer wij methoden beoordelen om al onze klanten tevreden te stellen.

Informatie over verwerking door ons van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

Informatie over verwerking door ons van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

Ons doel is om zoveel als mogelijk is te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA. Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen aan de naleving waarvan nog wordt gewerkt.

Ons doel is om zoveel als mogelijk is te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA. Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen aan de naleving waarvan nog wordt gewerkt.

Richtlijn 1.1 Alternatieve teksten
1.1.1 Content die geen tekst is

Richtlijn 1.1 Alternatieve teksten
1.1.1 Content die geen tekst is

 • Alternatieve teksten worden niet op alle pagina's gegeven.
 • Alternatieve teksten worden meestal in het Engels gegeven en niet in de lokale taal.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde Media

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde Media

 • Ondertitels / alternatieve teksten ontbreken in sommige video's.
 • Bij sommige video's wordt niet aangegeven dat ze decoratief zijn.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1 Info en Relaties

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1 Info en Relaties

 • Sommige pagina's hebben geen duidelijke rubriekenstructuur.
 • Enig onnodig gebruik van aria.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

 • Dit wordt op de meeste pagina's toegepast maar er zijn enkele uitzonderingen.

1.3.5 Identificatie van doel van invoer

1.3.5 Identificatie van doel van invoer

 • Wij geven geen automatisch aangevulde informatie over automatisch ingevulde invoervelden.

Richtlijn 1.4 Waarneembaar

Richtlijn 1.4 Waarneembaar

1.4.3 Contrast (minimum)

1.4.3 Contrast (minimum)

 • Sommige visuele presentaties van tekst en afbeeldingen van tekst hebben niet de minimale contrastverhouding van 4.5:1.

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

 • Sommige afbeeldingen van tekst worden op enkele pagina's gebruikt

1.4.11 Contrast in weergaven die geen tekst zijn

1.4.11 Contrast in weergaven die geen tekst zijn

 • Sommige elementen hebben niet het kleurencontrast van 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

Richtlijn 2.1 Toegankelijk via toetsenbord

Richtlijn 2.1 Toegankelijk via toetsenbord

2.1.1 Toetsenbord

2.1.1 Toetsenbord

 • De interne links van de Cookie-toestemming zijn niet toegankelijk via het toetsenbord (onderdeel van externe partij)
 • Het formulier voor het aanmaken van een Polestar ID (externe leverancier) bevat een CAPTCHA maar de gebruiker krijgt een alternatief aangeboden voor het benaderen van Polestar support.
 • Verspreid over de website zijn enkele modale pagina's aanwezig die geen toetsenbordval hebben. Zo kunnen gebruikers in interactie treden met elementen buiten de modale pagina.

Richtlijn 2.2 Voldoende tijd

Richtlijn 2.2 Voldoende tijd

2.2.2 Pauzeren, Stoppen, Verbergen

2.2.2 Pauzeren, Stoppen, Verbergen

 • Sommige video's die doorlopend automatisch worden afgespeeld bieden geen knoppen voor afspelen of pauzeren.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

2.4.1 Blokken omzeilen

 • Wij bieden geen mechanisme voor het omzeilen van blokken met inhoud die op meerdere webpagina's worden herhaald.

2.4.3 Volgorde van focus

2.4.3 Volgorde van focus

 • Sommige pagina's vragen om verbetering op dit gebied.

2.4.4 Doel van links (in context)

2.4.4 Doel van links (in context)

 • Het doel van sommige links kan niet worden opgemaakt uit alleen de linktekst of uit de linktekst in combinatie met de via het desbetreffende programma bepaalde link-context.

Richtlijn 2.5 Invoermodaliteiten

Richtlijn 2.5 Invoermodaliteiten

2.5.3 Label in naam

2.5.3 Label in naam

 • Alt-teksten ontbreken in sommige gevallen.

Richtlijn 3.3 Hulp bij invoeren

Richtlijn 3.3 Hulp bij invoeren

3.2.3: Consistente navigatie

3.2.3: Consistente navigatie

 • Navigatielade verandert links verspreid over verschillende subdomeinen.

3.3.1 Identificatie van fouten

3.3.1 Identificatie van fouten

 • Er zijn verbeteringen vereist met betrekking tot foutmeldingen aan gebruikers na verzending van formulier.

Richtlijn 5. Conformiteit

Richtlijn 5. Conformiteit

5.2.5 Vrij van interferenties

5.2.5 Vrij van interferenties

 • De interne links van de Cookie-toestemming zijn niet toegankelijk via het toetsenbord (onderdeel van externe partij)

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring