Duurzaamheid

Duurzaamheid
Klimaatneutraliteit

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden op brandstof. Maar een klimaatneutrale auto is nog beter. Daarom wil Polestar verder. En sneller.

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden op brandstof. Maar een klimaatneutrale auto is nog beter. Daarom wil Polestar verder. En sneller.

Het Polestar 0-project

Wij willen ervoor zorgen dat er in 2030 geen broeikasgassen meer vrijkomen bij onze productie en onze inkoop. Niet door gebruik te maken van compensatiemethoden, zoals het planten van bomen. Waar wij naartoe werken, is een auto die al bij het verlaten van de fabriek een koolstofvoetafdruk heeft van nul. 

Meer informatie

Hoe we dat doen
Voor het Polestar 0-project werken we met nieuwe ideeën voor onder andere circulair design, zoals circulaire accu’s, gerecyclede materialen en hernieuwbare energie

‏‏‎ ‎

Het cijfer in deze video verwijst naar de Polestar 2 Long range Dual motor-uitvoering.

Samen gaan we veel sneller vooruit

Wij zijn bezig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tijdens de hele levenscyclus van onze auto's (cradle-to-gate). Jij kunt de totale voetafdruk verder verkleinen door je auto op te laden met hernieuwbare energie.

  • 01.
    Ons deel: inkoop en productie emissievrij maken

    We hebben onszelf uitgedaagd om geen broeikasgassen meer uit te stoten met onze materiaalproductie, accu’s en productieprocessen. Dit heet ook wel ‘cradle-to-gate’: van wieg tot poort. Elk jaar laten we je weten hoe dicht we bij ons doel zijn om in 2030 een klimaatneutrale auto te maken.

  • 02.
    Jouw aandeel: opladen met hernieuwbare energie

    Met je keuze voor een elektrische auto in plaats van een auto op brandstof verklein je je koolstofvoetafdruk al aanzienlijk. Als je oplaadt met hernieuwbare energie wordt je totale voetafdruk nog kleiner. We gaan ook partnerschappen aan om de beschikbaarheid van duurzame laadmogelijkheden te vergroten.

Duurzaam rijden betekent duurzaam opladen

Solar designer Marjan van Aubel vertelt wat de invloed is van de energie die je gebruikt voor het opladen van een elektrische auto op de levenslange CO2-voetafdruk van die auto, en hoe design kan bijdragen aan een duurzamere wereld.*

Waarom uitbannen beter is dan compenseren

Bomen planten is op zich natuurlijk een goede zaak. Maar bomen planten om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren is niet duurzaam. Er is namelijk geen garantie dat bossen later niet worden gekapt, of worden verwoest door bosbranden of klimaatverandering. Ook is er steeds meer bewijs dat koolstofcompensatie de opwarming van de aarde niet heeft vertraagd, maar bedrijven juist een vrijbrief geeft om door te gaan met vervuilen. Daarom vinden wij dat je de uitstoot van broeikasgassen beter helemaal kunt uitbannen, in alle fasen van de levenscyclus van een product. 

Vergelijk brandstof, grijze en groene stroom

In deze vergelijking zie je hoe groot het verschil in emissies is als je kiest voor rijden op brandstof, grijze stroom of groene stroom uit windenergie. We vergelijken de 3 versies van de Polestar 2 met de Volvo XC40 met een verbrandingsmotor. Je hebt verreweg de kleinste uitstoot als je rijdt op stroom uit windenergie. Je ziet ook een verschil in het grijze deel van de vergelijking. Dat komt door de productie van de accu. Met het Polestar 0-project willen we het grijze deel helemaal terugbrengen naar nul.

* In de video wordt de Europese energiemix genoemd. Wereldwijd is het aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen nog kleiner. (Bron: ourworldindata.org/energy-mix)
Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: