Duurzaamheid


Een duurzame toekomst voor onze planeet en al zijn bewoners, dat is ons doel. Daarom komen wij op voor mensenrechten, maken we ons sterk voor diversiteit en dringen we aan op inclusie.

Een duurzame toekomst voor onze planeet en al zijn bewoners, dat is ons doel. Daarom komen wij op voor mensenrechten, maken we ons sterk voor diversiteit en dringen we aan op inclusie.

Het begrip 'niemand achterlaten' uit de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de VN is een belangrijke aanjager van mensenrechten, diversiteit en gelijkheid. Wij staan volledig achter inclusie door op te komen voor de rechten van kwetsbare mensen in onze toeleveringsketen, werknemers van ons bedrijf en klanten die in onze auto's rijden.

Diversiteit is zoiets als uitgenodigd worden voor een feestje, maar inclusie wil zeggen dat je ook ten dans wordt gevraagd. Kijk mee op onze dansvloer.

 • 01.
  Het begint bij ons

  Polestar is voorstander van gelijkheid ongeacht geslacht, leeftijd, overtuiging of achtergrond. We hebben een Inclusion Lead benoemd om inclusie te bevorderen in alle onderdelen van ons bedrijf. Onze People-policy stelt inclusie centraal in onze strategie en ons werk, zodat alles wat we doen een positief effect heeft.

 • 02.
  Intern verslagleggingsbeleid

  Wij willen dat iedereen bij Polestar vragen of zorgen over ethische kwesties aan de orde durft te stellen. Onze gedragscode beschrijft in detail welk beleid en praktische stappen we moeten doorlopen om te handelen volgens de hoogste ethische normen en om een uitspreekcultuur op te bouwen. Met onze Speak Up-tool willen we dat iedereen vragen durft te stellen of wangedrag durft te melden, ongeacht wie het is of over wie de melding gaat.

  Lees de gedragscode van Polestar
 • 03.
  Verantwoord inkopen

  Onze gedragscode voor zakenpartners beschrijft de eisen en verwachtingen van Polestar inzake bescherming van arbeidsomstandigheden en mensenrechten, zorg voor het milieu en integer zakendoen, waaronder een nultolerantiebeleid voor omkoping en corruptie. 

  Lees de gedragscode van onze zakelijke partners
 • 04.
  Opkomen voor mensenrechten

  We hebben verschillende beleidsmaatregelen, richtlijnen en processen waarmee we onszelf houden aan de acht kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-verdrag voor de rechten van het kind, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen voor bedrijfsleven en mensenrechten van de VN, en het voorzorgsprincipe. We verwachten dat onze zakenpartners dezelfde of soortgelijke principes volgen. Als onderdeel van ons inkoopproces gebruiken we onze eigen duurzaamheidsindex en de Vragenlijst voor zelfbeoordeling van Drive Sustainability om de werkwijze te beoordelen van potentiële leveranciers wat betreft mensenrechten, gelijkheid en diversiteit.

 • 05.
  Inclusieve klantervaring

  We verwelkomen iedereen en zetten ons in om alle meningen de ruimte te geven. We doen onafhankelijke steekproefcontroles in Polestar spaces, waarbij we erop letten dat al onze bezoekers op een even intense en inclusieve manier kennismaken met Polestar.  

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: