Duurzaamheid

Inclusiviteit en diversiteit zijn bepalend voor Polestar's standpunt over mensenrechten. In onze toeleveringsketen, bij ons eigen personeel en onder onze klanten streven we naar diversiteit, gelijkheid en respect.

Inclusiviteit en diversiteit zijn bepalend voor Polestar's standpunt over mensenrechten. In onze toeleveringsketen, bij ons eigen personeel en onder onze klanten streven we naar diversiteit, gelijkheid en respect.

Bij Polestar verstaan we onder inclusiviteit dat mensen met verschillende achtergronden en identiteiten welkom zijn, gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord worden en de kans krijgen om een positieve bijdrage te leveren.

Voor kwetsbare mensen in onze toeleveringsketen, werknemers met verschillende achtergronden binnen onze organisatie en klanten over de hele wereld nemen we inclusiegerichte initiatieven om verandering te stimuleren en op te komen voor elementaire mensenrechten.

Dat niemand mag worden achtergelaten, met name de meest kwetsbare mensen in onze waardeketen, zoals vastgelegd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Dat niemand mag worden achtergelaten, met name de meest kwetsbare mensen in onze waardeketen, zoals vastgelegd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Het bereiken van dit ideaal is een doorlopend proces, dat zowel een reeks initiatieven vereist als de bereidheid om te luisteren en aan de slag te gaan. We noemen hier de belangrijkste initiatieven die ons standpunt over inclusiviteit onderstrepen: ethisch zakendoen, mensenrechten in de toeleveringsketen en een inclusieve werkplek en klantervaring.

Het bereiken van dit ideaal is een doorlopend proces, dat zowel een reeks initiatieven vereist als de bereidheid om te luisteren en aan de slag te gaan. We noemen hier de belangrijkste initiatieven die ons standpunt over inclusiviteit onderstrepen: ethisch zakendoen, mensenrechten in de toeleveringsketen en een inclusieve werkplek en klantervaring.

Polestar zet zich in om in alle aspecten van zijn bedrijfsvoering verantwoordelijk te handelen en moedigt een cultuur van naleving en openheid aan. We werken met verschillende risicobeoordelings- en auditsystemen om de risico's bij leveranciers en andere partners beter te beperken en in de hand te houden. Gedragscodes voor interne en externe partijen beschrijven de principes die van ons en onze zakelijke partners worden verlangd. 

Polestar zet zich in om in alle aspecten van zijn bedrijfsvoering verantwoordelijk te handelen en moedigt een cultuur van naleving en openheid aan. We werken met verschillende risicobeoordelings- en auditsystemen om de risico's bij leveranciers en andere partners beter te beperken en in de hand te houden. Gedragscodes voor interne en externe partijen beschrijven de principes die van ons en onze zakelijke partners worden verlangd. 

Enkele van de grootste duurzaamheidsrisico's en mensenrechtenproblemen van dit moment doen zich voor in de toeleveringsketen. Het gaat dan onder meer om kinderarbeid, dwangarbeid en gevaarlijke arbeidsomstandigheden.

Enkele van de grootste duurzaamheidsrisico's en mensenrechtenproblemen van dit moment doen zich voor in de toeleveringsketen. Het gaat dan onder meer om kinderarbeid, dwangarbeid en gevaarlijke arbeidsomstandigheden.

We wegen deze risico's af tegen de kansen die in de toeleveringsketen ontstaan en proberen de mensenrechten te waarborgen terwijl we banen creëren. We houden ons daarbij aan verschillende beleidsregels en samenwerkingsinitiatieven, waaronder de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties, en eisen van onze leveranciers dat ze dezelfde principes naleven.

We wegen deze risico's af tegen de kansen die in de toeleveringsketen ontstaan en proberen de mensenrechten te waarborgen terwijl we banen creëren. We houden ons daarbij aan verschillende beleidsregels en samenwerkingsinitiatieven, waaronder de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties, en eisen van onze leveranciers dat ze dezelfde principes naleven.

We doen aan verantwoorde inkoop en goed leveranciersbeheer en maken gebruik van gegevens om de naleving te beoordelen en de voortgang in de tijd te volgen.

We doen aan verantwoorde inkoop en goed leveranciersbeheer en maken gebruik van gegevens om de naleving te beoordelen en de voortgang in de tijd te volgen.

We streven naar een divers personeelsbestand met mensen die verschillende achtergronden en zienswijzen vertegenwoordigen. We hebben belangrijke prioriteiten gesteld, zoals werving, personeelsbehoud en leiderschap op basis van inclusie.

We streven naar een divers personeelsbestand met mensen die verschillende achtergronden en zienswijzen vertegenwoordigen. We hebben belangrijke prioriteiten gesteld, zoals werving, personeelsbehoud en leiderschap op basis van inclusie.

We willen dat alle Polestar-werknemers het gevoel hebben dat hun bijdrage op de werkplek wordt gewaardeerd, dat hun stem wordt gehoord en dat ze zich op hun gemak en verbonden voelen. Ze worden daarom aangemoedigd om zich uit te spreken over ethische kwesties of gevallen van wangedrag en kunnen een dialoog aangaan via verschillende kanalen, waaronder de SpeakUp-tool.

We willen dat alle Polestar-werknemers het gevoel hebben dat hun bijdrage op de werkplek wordt gewaardeerd, dat hun stem wordt gehoord en dat ze zich op hun gemak en verbonden voelen. Ze worden daarom aangemoedigd om zich uit te spreken over ethische kwesties of gevallen van wangedrag en kunnen een dialoog aangaan via verschillende kanalen, waaronder de SpeakUp-tool.

De Polestar Way is onze bedrijfsfilosofie met als motto 'eerst digitaal, altijd menselijk'.  Alle werknemers krijgen praktijkgerichte training om onze klanten een ervaring te bieden waarbij niemand wordt achtergelaten.

De Polestar Way is onze bedrijfsfilosofie met als motto 'eerst digitaal, altijd menselijk'.  Alle werknemers krijgen praktijkgerichte training om onze klanten een ervaring te bieden waarbij niemand wordt achtergelaten.

Daarom zorgen we ervoor dat alle teamleden zijn voorgelicht over inclusiviteit en kunnen omgaan met uiteenlopende bezoekers van onze digitale en fysieke ruimtes. Polestar spaces zijn zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor klanten met beperkte mobiliteit en we voeren steekproeven uit om te kijken of elke bezoeker een meeslepende, inclusieve ervaring krijgt.

Daarom zorgen we ervoor dat alle teamleden zijn voorgelicht over inclusiviteit en kunnen omgaan met uiteenlopende bezoekers van onze digitale en fysieke ruimtes. Polestar spaces zijn zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor klanten met beperkte mobiliteit en we voeren steekproeven uit om te kijken of elke bezoeker een meeslepende, inclusieve ervaring krijgt.

De activiteiten van Polestar zijn gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Open communicatie is daartoe de sleutel. Lees ons rapport over conflictmineralen, onze verklaring over moderne slavernij en andere rapporten en documenten over duurzaamheid.

De activiteiten van Polestar zijn gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Open communicatie is daartoe de sleutel. Lees ons rapport over conflictmineralen, onze verklaring over moderne slavernij en andere rapporten en documenten over duurzaamheid.

Rapporten en documenten

Meer over onze belangrijkste drijfveren

Klimaatneutraliteit

De stappen die we nemen om ons uiteindelijke doel te bereiken: een volledig klimaatneutrale autofabrikant worden.

Meer informatie

Circulariteit

We streven er voortdurend naar om auto's te maken die langer meegaan, met meer gerecyclede materialen, naarmate we dichter bij het doel van volledige circulariteit komen.

Meer informatie

Transparantie

Transparantie is een van onze kernwaarden. Het is een krachtig hulpmiddel om duurzame werkwijzen te verbeteren en klanten beter te informeren voordat ze een beslissing nemen.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polestar

Abonneren
Polestar © 2024 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring