• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Gebruikersprofielen

Tal van auto-instellingen zijn op te slaan in een persoonlijk gebruikersprofiel.

Bij het eerste gebruik of na een fabrieksreset is het profiel Eigenaar vooraf geïnstalleerd en actief in de auto.

Het Eigenaar-profiel heeft beheerdersrechten en kan niet worden gewist.

Druk op PS2- 2007- Driver Profile Symbol of de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay om naar profielen te gaan.

Als er een profiel actief is, staan de initialen van het profiel bovenaan op het middendisplay. Wanneer het systeem is uitgelogd, verschijnt in plaats daarvan het PS2- 2007- Driver Profile Symbol-symbool.

In uitgelogde stand kan het systeem als gastgebruiker worden gebruikt. De functionaliteit is dan beperkt en gegevens worden niet tussen rijcycli opgeslagen.

Typen profielen

Een gebruikersprofiel kan twee rollen hebben; beheerder of gebruiker. De rollen hebben verschillende rechten voor wat in het profiel kan worden gedaan. Een profiel met de rol gebruiker kan van rol wisselen naar beheerder. Voor de auto zijn maximaal 6 profielen mogelijk en dat kunnen allemaal beheerdersprofielen zijn.

Automatische profielkeuze

U kunt uw sleutel koppelen aan een profiel. Op die manier wordt telkens automatisch het profiel met alle instellingen gekozen wanneer de specifieke sleutel wordt geïdentificeerd bij het ontgrendelen of openen van het bestuurdersportier.

Het laatst gebruikte profiel wordt geactiveerd als een sleutel niet aan een specifiek profiel gekoppeld is.

Algemeen over instellingen

Wijzigingen in de instellingen van de auto worden op verschillende manieren opgeslagen, afhankelijk tot welke categorie de instellingen behoren. De instellingen kunnen persoonlijk, algemeen of aangepast voor een rijcyclus zijn.

Persoonlijke instellingen

Persoonlijke instellingen worden voor een actief profiel opgeslagen.

Er zijn twee soorten persoonlijke instellingen:
  • Functie-instellingen - instellingen zoals voor rijhulp, klimaat bestuurderszijde, bestuurdersstoel, buitenspiegels en interieur- en exterieure verlichting. Deze instellingen behouden hun waarden wanneer een profiel wordt toegevoegd of bij uitloggen uit een actief profiel.
  • Geluids- en media-instellingen - instellingen zoals voor navigatie, audio- en mediasysteem, apps en gekoppelde accounts. Deze instellingen gaan terug naar de standaardinstellingen wanneer een profiel wordt toegevoegd of bij uitloggen uit een actief profiel.

Algemene instellingen

Bij het wisselen van profiel worden de algemene instellingen niet gewijzigd. Ze blijven gelijk, ongeacht welk profiel actief is. Voorbeelden van algemene instellingen zijn klimaat passagierszijde, geheugenfunctie voor passagiersstoel en bepaalde systeeminstellingen.

Standaardinstellingen voor rijcyclus

Een aantal instellingen gaat na een rijcyclus weer terug naar de standaardinstelling1.

De waarden van deze instellingen kunnen tijdens het rijden worden aangepast. Bij de volgende rijcyclus gaan de instellingen terug naar hun standaardwaarde.

  1. 1 Standaardinstellingen kunnen per markt verschillen.