• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Profielinstellingen

Vanuit profielinstellingen is het volgende mogelijk: de profielnaam wijzigen, gekoppelde sleutels toevoegen en verwijderen, accounts aansluiten zoals Polestar ID en Google, het vergrendelscherm activeren en een actief profiel wissen.

Er kunnen aan een profiel beheerdersrechten worden toegewezen door bij Profielinstellingen te klikken op de optie Admin worden. Dit is nodig om netwerkinstellingen te kunnen resetten of om de auto te kunnen resetten naar de fabrieksinstellingen.

Schermvergrendeling activeren

Als de schermvergrendeling is geactiveerd, is er een wachtwoord nodig om het actieve profiel te kunnen gebruiken.

Tik op de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay.
Druk op PS2-21w22-Profilinställningar pil op het actieve profiel.
Kies Schermvergrendeling.
Kies het type schermvergrendeling en activeer dit.
De schermvergrendeling wordt op het middendisplay getoond bij het wisselen naar het profiel met pincode en bij elke keer dat het systeem opnieuw wordt gestart.

Profiel wissen

Instellingen die zijn opgeslagen onder een of meer profielen zijn alleen te wissen als de auto stilstaat.

 N.b.

Het gebruikersprofiel kan alleen worden gewist als de auto stilstaat.
Tik op de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay.
Druk op PS2-21w22-Profilinställningar pil op het actieve profiel.
Kies Dit profiel verwijderen.
De gebruikersinformatie en aan het profiel gekoppelde verbindingen worden gewist.
Het systeem wordt in een uitgelogde stand gezet en gewijzigde instellingen worden niet in een profiel opgeslagen.

Akkoord gaan met gebruiksvoorwaarden voor internet1

Tik op de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay.
Druk op PS2-21w22-Profilinställningar pil op het actieve profiel.
Ga naar PS2_2007_Settings symbol > Privacy > Internetvoorwaarden en volg de instructies.

Om internet te kunnen gebruiken, moet er één keer per auto met de gebruiksvoorwaarden akkoord worden gegaan.

Profiel een andere naam geven

Tik op de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay.
Druk op PS2-21w22-Profilinställningar pil op het actieve profiel.
Druk op PS2-Edit profile name icon.
Wijzig de profielnaam en bevestig met behulp van het toetsenbord.

Beheerder worden

Tik op de initialen helemaal bovenaan op het middendisplay.
Druk op PS2-21w22-Profilinställningar pil op het actieve profiel.
Tik op Admin worden. Als u uw telefoon al aan de auto hebt gekoppeld, moet u de koppeling eerst verwijderen voordat u beheerder kunt worden.
  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.