• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Milieueffectiviteit

Polestar is vastbesloten om het milieu te verbeteren door het aanbieden van een productassortiment dat schoon en efficiënt is en dat zo weinig mogelijk van invloed is op het milieu.

Geoptimaliseerde aandrijflijn

De Polestar heeft een aandrijflijn waarvan de constructie specifiek is gericht op minimale verontreiniging en maximale efficiëntie. Deze aandrijflijnen zijn geoptimaliseerd om efficiënter te zijn en minder te verontreinigen.

Milieuverbetering, zowel van binnen als van buiten

De milieu-inspanningen van Polestar richten zich ook op de binnenkant van de auto, die wordt gereinigd door het klimaatregelsysteem. Binnen Polestar wordt een luchtfilter in de luchtinlaat dat pollen en stof stopt in combinatie met de luchtreinigingssystemen in de auto het Interior Air Quality System (IAQS) genoemd. Het verwijdert ook koolwaterstoffen, laaghangende ozon en stikstofoxiden uit de lucht in het interieur van de auto. De geselecteerde interieurmaterialen zijn duurzaam en getest, zodat ze geen sterke geuren of andere verontreinigingen afgeven.

Samenwerking voor een schonere toekomst

Alle Polestar-auto's voldoen aan strenge internationale milieu-eisen, net als de productievoorzieningen (met ISO 14001-certificering) en alle partners en medewerkers van Polestar. Zo wordt niet alleen de naleving gewaarborgd van alle milieuwetten en -voorschriften, maar ook permanente verbetering.