• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Stuurhulp bij dreigende botsing activeren of deactiveren

De stuurhulp is optioneel – u kunt zelf kiezen of de functie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn.
PS-1926-Steering assist button

Activeer of deactiveer de functie met deze knop in het functiescherm van het middendisplay.

  • Knopindicatie brandt – de functie is geactiveerd.
  • Gedoofde knopindicatie – de functie is gedeactiveerd.

De functie wordt bij elke motorstart automatisch geactiveerd1.

 N.b.

Als de functie wordt gedeactiveerd, betekent dat dat de bestuurder geen stuurhulp kan krijgen:
  • bij dreigende bermongelukken.
  • bij dreigende botsingen met tegenliggers.

Ondanks de mogelijkheid tot deactivering wordt geadviseerd om de functie ingeschakeld te laten, omdat deze in de meeste gevallen de rijveiligheid verhoogt.

  1. 1 Op bepaalde markten wordt automatisch de instelling gehanteerd die gold bij uitschakeling van de motor.