• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Stuurhulp bij botsgevaar

Stuurhulp bij botsgevaar

De functie Collision Avoidance kan het risico helpen beperken dat de auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat en/of in botsing komt met een ander voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen en/of een uitwijkmanoeuvre te beginnen.

Stuurhulp bij dreigende botsing activeren of deactiveren

De stuurhulp is optioneel – u kunt zelf kiezen of de functie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn.

Symbolen en meldingen voor de stuurhulp bij botsgevaar

Op het bestuurdersdisplay kunnen enkele symbolen en meldingen verschijnen ten aanzien van de stuurhulp. Hier volgen enkele voorbeelden.

Beperkingen van de stuurhulp bij een dreigende botsing

Het systeem kent mogelijk beperkingen in de volgende situaties, zodat bijv. niet wordt ingegrepen in de volgende gevallen:

Stuurhulp bij dreigende bermongelukken

De stuurhulp kent enkele deelfuncties. De stuurhulp bij dreigende bermongelukken kan het gevaar helpen beperken dat u onbedoeld van de weg raakt door de auto actief terug de weg op te sturen.

Stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing

De stuurhulp kent enkele deelfuncties. De stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing kan u helpen, als u wordt afgeleid en niet merkt dat uw auto op de verkeerde weghelft belandt.