• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Stuurhulp bij botsgevaar

De functie Collision Avoidance kan het risico helpen beperken dat de auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat en/of in botsing komt met een ander voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen en/of een uitwijkmanoeuvre te beginnen.
De functie omvat de volgende deelfuncties:
  • Stuurhulp bij dreigende bermongelukken
  • Stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing

Na een automatische ingreep verschijnt op het bestuurdersdisplay een melding dat een dergelijke ingreep heeft plaatsgevonden:

Collision Avoidance Automatische ingreep

 Waarschuwing

  • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
  • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de Handleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
  • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.

 N.b.

Het is altijd aan u als bestuurder om de mate van stuurhulp te bepalen – de auto kan het commando nooit overnemen.