• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Algemeen over hybride-aandrijving

De hybride rijdt net als een gewone auto. Bepaalde functies wijken echter af van een auto die alleen op benzine of diesel rijdt. De elektromotoren zorgen voornamelijk voor aandrijving op lage snelheden en de benzinemotor op hogere snelheden bij een actievere rijstijl.

Op het bestuurdersdisplay verschijnt bepaalde unieke informatie over de hybride-aandrijving, zoals de opladingsgegevens, de actieve rijmodus, de actieradius op de accu en de ladingsgraad van de hybride-accu's.

U kunt de auto tijdens het rijden in verschillende rijmodi zetten, zoals alleen elektrische aandrijving of aandrijving door zowel de elektromotor als de verbrandingsmotor als extra vermogen nodig is. De auto berekent op basis van de gekozen rijmodus een passende combinatie van rijeigenschappen, rijbeleving, milieu-impact en brandstofverbruik.

Voor optimale werking van de auto is het zaak dat de hybride-accu's en de bijbehorende elektrische aandrijving alsook de benzinemotor en de aandrijving ervan de juiste bedrijfstemperatuur hebben. De accucapaciteit neemt mogelijk aanzienlijk af als de accu's te koud of te warm zijn. Middels preconditioning worden de motor en het interieur voorverwarmd ter beperking van de slijtage en het stroomverbruik tijdens het rijden. De actieradius van de hybride-accu's neemt toe.

De hybride-accu's die de elektromotor aandrijven zijn op te laden via de laadkabel, maar kunnen ook worden opgeladen bij licht afremmen en bij gebruik van de motorrem in schakelstand B. De hybride-accu's zijn ook op te laden met de verbrandingsmotor van de auto.

Belangrijke aandachtspunten

 Waarschuwing

Het opladen van de auto kan van invloed zijn op de werking van een geïmplanteerde pacemaker of andere medische apparatuur. Mensen met een pacemaker wordt geadviseerd om met hun arts te overleggen voordat ze de auto voor het eerst gaan opladen.

Stroomloze auto

Let erop dat bij een stroomloze auto belangrijke functies zoals de servoremmen, stuurbekrachtiging en dergelijke beperkt functioneren.

 Waarschuwing

De rembekrachtiging werkt alleen als de auto loopt.

Slepen niet toegestaan

Slepen van hybride-auto's is niet toegestaan, aangezien de elektromotoren dan beschadigd raken.

Motorgeluid exterieur

 Waarschuwing

Let erop dat de auto bij aandrijving door alleen de elektrische motoren geen motorgeluid produceert, waardoor spelende kinderen, voetgangers, fietsers en huisdieren u mogelijk niet opmerken. Dit geldt in het bijzonder wanneer u op lage snelheden rijdt, zoals op parkeerterreinen.

Hoogvoltspanning

PS-1926-Symbol Elecric warning

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk. Laat het hanteren van dergelijke onderdelen en alle oranje kabels over aan bevoegd personeel.

Raak geen onderdelen aan wanneer dat niet uitdrukkelijk in de Handleiding staat aangegeven.