• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Ongeluk

Als uw auto betrokken raakt bij een verkeersongeluk moet u de alarmlichten inschakelen en de auto zo mogelijk naar een veilige plek rijden.

Probeer de auto niet te herstarten, als u een brandstofgeur kunt waarnemen en wanneer op het bestuurdersdisplay de melding Safety mode Zie Handleiding verschijnt. Verlaat de auto in dat geval zo snel mogelijk!

Waarschuw zo nodig de alarmcentrale of de wegenwacht.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau kan de auto detecteren of er sprake is van een ongeluk en contact opnemen met de dichtstbijzijnde alarmcentrale. Als de auto geen Polestar Connect heeft, geldt Pan-European eCall, een wettelijke verplichting in Europa. Dit systeem biedt toegang tot automatische ongevalsmelding en acute hulpverlening in noodsituaties1.

  • Let op uw veiligheid bij het verlaten van de auto!
  • Draag een veiligheidsvest en zet een gevarendriehoek op om medeweggebruikers te waarschuwen.

Bij een wildaanrijding

Wees voorzichtig: gewonde dieren kunnen zich in het nauw gedreven voelen en zich verdedigen.

Bel de politie om een zwaar gewond dier uit zijn lijden te verlossen of sleep een dood dier naar de kant van de weg waar het geen gevaar vormt voor andere weggebruikers.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.