• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Privacy locking

De kofferklep is te vergrendelen via de functie Privacy locking, bijvoorbeeld als u de auto afgeeft voor service, bij een hotel en dergelijke. De functie voorkomt dat de kofferklep kan worden geopend.
PS-1926-Private locking function button

De functieknop voor Privacy locking staat op het functiescherm van het middendisplay. Afhankelijk van de status van de functie verschijnt Private Locking ontgrendeld of Private Locking vergrendeld.