• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Kofferklep ontgrendelen met sleutel

Met een knop op de sleutel is het mogelijk alleen de kofferklep te ontgrendelen.
PS-1926-Unlock/open tailgate with remote key button
Houd de PS-Icon-Remote key for trunk opening/closing-knop van de sleutel ingedrukt (ca. 1,5 seconde).

De kofferklep wordt mechanische geopend, terwijl de zijportieren vergrendeld en op alarm blijven.

De vergrendelings- en alarmindicatie op het dashboard dooft om aan te geven dat niet alle delen van de auto zijn vergrendeld.

Als de kofferklep niet binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de klep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.