• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

City Safety bij kruisend verkeer

City Safety1 kan u helpen als uw auto tijdens het afslaan op een kruising het pad van een tegenligger kruist.
PS-1926-City Safety in cross traffic
  1. PS-Icon circle 1Gebied waarin City Safety kruisende tegenliggers kan detecteren.

City Safety kan een tegenligger waar u tegenop dreigt te botsen pas detecteren, wanneer de tegenligger in het gebied is waar City Safety het verloop kan analyseren.

Bovendien moet aan de volgende criteria zijn voldaan:
  • de snelheid van uw auto is minimaal 4 km/h (3 mph)
  • uw auto slaat af naar links op markten met rechtsrijdend verkeer (of naar rechts bij linksrijdend verkeer)
  • de koplampen van de tegenligger branden.
  1. 1 De functie is niet op alle markten beschikbaar.