• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

City Safety™

City Safety1 kan u met licht- en geluidssignalen en rempedaaltrillingen attenderen op voetgangers, fietsers, grotere dieren en voorliggers.
PS-1926-City Safety function overview of audio-visual warning and radar sensor
Functie-overzicht
  1. PS-Icon circle 1Geluidssignaal bij gevaar voor botsing
  2. PS-Icon circle 2Waarschuwingssymbool bij gevaar voor een botsing
  3. PS-Icon circle 3Afstandsmeting met gecombineerde camera en radarsensor

City Safety kan helpen bij het voorkomen van een aanrijding of het verlagen van de impactsnelheid.

De functie kan u helpen om een aanrijding te voorkomen, bijvoorbeeld bij rijden in files, waar veranderingen bij de voorliggers in combinatie met onoplettendheid kunnen leiden tot incidenten. City Safety activeert dan een korte en krachtige remactie en zet de auto normaal gesproken precies stil achter de voorligger.

Het systeem helpt u door automatisch te remmen, wanneer het gevaar voor een botsing met een voorligger reëel is en u zelf niet snel genoeg remt en/of uitwijkt.

City Safety wordt geactiveerd in situaties waar u eigenlijk al veel eerder had moeten remmen, zodat de functie niet altijd uitkomst biedt. Het systeem is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen. Automatisch remmen gebeurt pas na of in combinatie met Collision Warning.

U en eventuele passagiers zullen normaal alleen merken dat City Safety actief is, wanneer een botsing dreigt.

 Waarschuwing

  • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
  • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de Handleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
  • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.
  1. 1 De functie is niet op alle markten beschikbaar.