• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Prioriteit stellen tussen Polestar Assistance en alarmcentrale

Geef aan of de auto in een noodsituatie Polestar Assistance of de alarmcentrale moet bellen.

Met Polestar Connect kunt u instellen of de auto contact moet opnemen met Polestar Assistance of met de openbare alarmcentrale bij triggering van de automatische ongevalsmelding of bij gebruik van de SOS-knop.

In de fabrieksinstellingen van de auto is vastgelegd om primair contact op te nemen met Polestar Assistance.

Om dit te wijzigen:
Tik op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Tik op CommunicatiePolestar Connect.
Markeer Openbaar callcenter boven Polestar-callcenter als contact moet worden opgenomen met het openbare alarmnummer.

 N.b.

Wanneer contact met Polestar Assistance de voorkeur heeft, worden meer autogegevens uitgewisseld en zijn uitgebreidere vormen van hulpverlening mogelijk dan wanneer de openbare alarmcentrale de voorkeur geniet. Als er geen contact kan worden gemaakt met Polestar Assistance, neemt de auto contact op met de openbare alarmcentrale.

Als echter de openbare alarmcentrale de voorkeur heeft en er geen contact kan worden gemaakt, wordt er geen contact opgenomen met Polestar Assistance.