• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Instellingen voor verbruiksinfo

De instellingen voor verbruiksinfo zijn op nul te stellen of aan te passen.

Open de app Bestuurder prestaties op het appscherm om de verbruiksinfo weer te geven.

PS-Icon-App screen driver performance
Tik op Voorkeur om
  • de schaalverdeling te wijzigen. Kies een resolutie van 1, 10 of 100 km/miles voor de staaf.
  • de verbruiksinfo na afloop van een rit op nul te zetten. Wanneer de auto meer dan 4 uur stilgestaan heeft.
  • de gegevens over de actuele rit op nul te zetten.

Verbruiksinfo, berekend gemiddeld verbruik en totale rijtijd worden altijd gelijktijdig op nul gezet.

Eenheden voor afstand, snelheid en dergelijk zijn te wijzigen via de systeeminstellingen op het middendisplay.