• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Instellingen resetten op middendisplay

U kunt de fabrieksinstellingen herstellen voor alle instellingen die zijn verricht in het instellingsmenu van het middendisplay.

Twee soorten resets

Er zijn twee soorten resets voor de instellingen in het instellingsmenu:
  • Fabrieksreset - wist alle gegevens en bestanden en herstelt de standaardwaarden voor alle instellingen.
  • Persoonlijke instellingen resetten - wist persoonlijke gegevens en herstelt de standaardwaarden voor alle persoonlijke instellingen.

Instellingen resetten

Doe het volgende om de instellingen te resetten.

 N.b.

Fabrieksreset is alleen mogelijk, wanneer de auto stilstaat.
Tik op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Ga verder naar SysteemFabrieksreset.
Kies het gewenste type reset.
Er verschijnt een pop-upvenster.

Druk op OK om de reset te bevestigen.

Voor de optie Persoonlijke instellingen resetten wordt de reset bevestigd door op Resetten voor het actieve profiel of Resetten voor alle profielen te drukken.

De geselecteerde instellingen worden gereset.