• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

12 V-batteri

12 V-batteriet driver bilens primære elsystemer, hvilket omfatter det meste af det elektriske udstyr. Til kørsel anvendes i derimod højvoltsbatteriet.

Batteriet er dimensioneret til at drive bilmodellens specifikke elsystemer og funktioner. Det holdes under normale forhold opladet af det større højspændingsbatteri.

Placering

PS2-2007-12V-battery location

 Advarsel

Hvis 12 V-batteriet frakobles, skal funktionen for automatisk åbning og lukning genindstilles for at fungere korrekt. Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.

 Advarsel

  • Batteriet kan danne knaldgas, som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Batteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.
  • Ingen tobaksrygning i nærheden af batteriet.

Specifikationer for 12 V-batteri

BatteritypeH6 AGM
Spænding (V)12
Koldstartkapacitet1 - CCA2 (A)760
Størrelse, L×B×H277,70×174,40×188,50 mm (10,9×6,9×7,4 tommer)
Kapacitet (Ah)70

 Vigtigt

Når batteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme størrelse, koldstartsevne og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

 Note

Det anbefales at kontakte Polestar Customer Support for udskiftning af batterier.
  1. 1 I henhold til EN-standard.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.