• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Driftsforstyrrelse

En driftsforstyrrelse i bilen kan have forskellige årsager og behøver ikke at skyldes en direkte fejl.

Nogle funktioner har begrænsninger i særlige situationer og under visse forhold, eller de kræver måske, at visse betingelser er opfyldt, for at de kan fungere. Fører- og midterdisplayet kan vise meddelelser for at informere om sådanne hændelser.

Læs mere om fejlsøgning og om forskellige funktioners begrænsninger i relaterede artikler herunder.

Hvis bilen ikke kan køres

Hvis bilen har fået uønsket stop i et trafikeret miljø, skal advarselsblinklysene tændes. Tænk på sikkerheden, og flyt om muligt bilen væk fra et sted med farlig trafik. Tag en refleksvest på, og opstil derefter advarselstrekanten, så andre trafikanter advares i god tid. Tilkalde vejhjælp.