• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Symboler på batterier

På batterier er der symboler, som informerer og advarer.
PS-1926-Use protective googles symbolBrug beskyttelsesbriller
PS-1926-See user manual symbolDu kan finde yderligere informationer i bilens Manual
PS-1926-Keep away from children symbolOpbevar batteriet utilgængeligt for børn
PS-1926-Contains corrosive acid symbolBatteriet indeholder ætsende syre
PS-1926-No open flames symbolUndgå gnister og åben ild
PS-1926-Risk of explosion symbolEksplosionsfare
PS-1926-Recycle properly symbolSkal indleveres til genbrug