• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Genindvinding af batterier

Brugte batterier skal genvindes på en miljøtilpasset måde.

Rådfør dig med Polestar Customer Support ved usikkerhed om, hvordan denne type affald skal deponeres. Højvoltsbatteriet må kun håndteres af autoriserede værkstedsmedarbejdere.