• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Batterier og strømforsyning

Bilens egen strømforsyning sker med forskellige batterier og komponenter. Disse muliggør bilens elektriske funktioner.

Bilens primære elsystem arbejder med spændingen 12 V og driver elektrisk udstyr.

Til elektrisk fremdrift har bilen et højspændingssystem ud over det primære elsystem.

Batterier

For at strømforsyne forskellige komponenter er bilen udstyret med:

  • et 12 V-batteri, der driver bilens primære elsystem
  • et højspændingsbatteri til elektrisk fremdrift af bilen.

 Advarsel

Flere komponenter i bilen arbejder med højvoltspænding. Rør intet, der er koblet til højvoltsystemet og foretag ingen indgreb, som ikke er tydeligt beskrevet i Manualen.