• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Opladning af højspændingsbatteri

Bilen har et genopladeligt højspændingsbatteri af typen lithiumion.

Højspændingsbatteriet oplades ved hjælp af et ladekabel.

Batteriet kan også oplades på ladestationer med indbygget kontrolenhed. Ladestationerne kan enten være udstyret med et fastmonteret ladekabel eller med en kontakt, hvor der kan tilsluttes et specielt ladekabel med en matchende kontakt, et såkaldt mode 3-ladekabel.

Hurtigopladning

Udover opladning via 230 V-kontakt (vekselstrøm) kan bilen hurtigoplades med jævnstrøm via ladestationer, der understøtter standarden CCS (Combined Charging System). Ved at oplade med jævnstrøm kan der normalt opnås højere ladeeffekt, og ladetiden kan dermed reduceres. Normalt opnås den største ladeeffekt, når højspændingsbatteriets ladeniveau er 0-80%. Når ladeniveauet stiger, reduceres effekten for mindsket slitage.

 Note

Polestar anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.

 Advarsel

Bilens elektriske system bruger elektrisk strøm med højspænding. Eventuelle skader på dette system eller på højspændingsbatteriet kan medføre risiko for overophedning, brand eller alvorlige personskader. Hvis bilen er involveret i en kollision eller udsættes for oversvømmelse, brand m.v., kontakt Polestar Customer Support. Før denne inspektion bør bilen parkeres udendørs, på sikker afstand af byggerier eller letantændelige materialer.

Den tid, det tager at oplade højspændingsbatteriet, afhænger af, hvilken ladeeffekt der anvendes.

 Note

Højspændingsbatteriets kapacitet reduceres noget med tiden og anvendelsen.

 Advarsel

Udskiftning af højvoltbatteriet må kun udføres af et autoriseret værksted – kontakt Polestar Customer Support for yderligere information.

Ladekabelhåndtag og ladestik

PS2-2040- Electric drive-Charging
Ladekabelhåndtag og ladestik.
Opladningsstatus angives på følgende måder:
  • Indikator på ladekablets kontrolenhed.
  • Indikatorlampe i bilens ladestik.
  • Billede og tekst på førerdisplayet.

12-V-batteriet oplades, når højspændingsbatteriet oplades, og afbrydes, når højspændingsbatteriet er fuldt opladet. Det er ikke muligt at køre bilen, mens den oplades.

Højspændingsbatteriets ydeevne kan reduceres, hvis temperaturen i batterierne er for lav eller for høj.

 Vigtigt

Hvis bilen efterlades i længere perioder i miljøer, hvor temperaturen er under -10 °C (14 °F) eller over 40 °C (104 °F), kan det reducere højspændingsbatteriets ydeevne. Undgå, at batteriet bliver for varmt eller koldt, ved at tilslutte bilen til opladning.

Mærkat på indersiden af ladedækslet

PS2-2007-Decal inside charging lid

Vælg en opladning, som er godkendt til brug for bilen i henhold til identifikatorerne1 på indersiden af klappen til ladestikket.

  1. 1 Identifikatorer i henhold til CEN-standard EN 17186 findes på den indvendige side af ladeindtagsklappen.