• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Jordfejlsafbryder i ladekabel

Ladekablets kontrolenhed har en indbygget fejlstrømsafbryder, der beskytter bilen og brugeren mod elektrisk stød forårsaget af systemfejl.

 Advarsel

Opladning af højspændingsbatteriet må kun foretages med jordede og godkendte 230 V kontakter (vekselstrøm). Hvis kontaktens eller sikringskredsens kapacitet er ukendt, bør en autoriseret elektriker kontrollere kapaciteten. Ved opladning ud over sikringskredsens kapacitet kan der opstå brand, eller sikringskredsen kan tage skade.

 Advarsel

 • Ladekablets overstrømsbeskyttelse bidrager til at beskytte bilens ladesystem, men kan ikke garantere, at der aldrig forekommer overbelastning.
 • Brug aldrig stikkontakter, der har synlig slitage eller beskadigelse. I givet fald kan der opstå brand eller alvorlige skader.
 • Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning.
 • Kontakt Polestar Customer Support for information om vedligehold eller udskiftning af højvoltbatterierne.
 • Anvend ikke andet ladekabel end det anbefalede.
 • Der må ikke anvendes en ekstern timer mellem ladekablet og eludtaget.
 • Der må ikke anvendes en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.

 Vigtigt

Fejlstrømsafbryderen beskytter ikke 230 V-kontakten (vekselstrøm)/installationen.

PS2- 2007- Electric drive-Regulated Control module cable (Europe+China)
Kontrolenhedens LED1-lampe.
PS-Icon circle 1LED-lampe

Hvis kontrolenhedens indbyggede fejlstrømsafbryder udløses, lyser LED-lampen konstant rødt - kontroller 230-V-udtaget (vekselstrøm).

PS2- 2007- Control unit current

 Vigtigt

 • Kontrollér kontaktens kapacitet.
 • Øvrigt elektronisk udstyr, som er koblet på samme sikringskreds, skal frakobles, hvis den totale belastning bliver overskredet.
 • Ladekablet må ikke tilkobles, hvis kontakten er beskadiget.
 1. 1 Lysdiode (Light Emitting Diode)