• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Generelt om eldrift

Elbiler køres som en helt almindelig bil, men visse funktioner adskiller sig fra en bil med forbrændingsmotor.

I førerdisplayet og midterdisplayet vises der nogle unikke oplysninger for eldrift – ladeoplysninger, kørestrækning til fladt batteri og højspændingsbatteriets opladningsgrad.

For at bilen skal fungere, skal højspændingsbatteriet og det tilhørende drivsystem have den korrekte arbejdstemperatur. Batterikapaciteten kan reduceres væsentligt, hvis batterierne er for kolde eller for varme. Ved forkonditionering ved hjælp af ladekablet tilsluttet til forsyningsnettet forberedes bilens drivsystem og kabinen inden start, så både slitage og strømforbrug under kørsel reduceres.

Højvoltsbatteriet, som driver elmotorerne, oplades via ladekabel, men kan også oplades via blød opbremsning.

Vigtigt at vide

 Advarsel

Opladning af bilen kan påvirke funktionen af en indopereret pacemaker eller andet medicinsk udstyr. Personer med indopereret pacemaker anbefales at rådføre sig med en læge, inden bilen oplades første gang.

Hvis bilen bliver strømløs

Husk, at når bilen bliver strømløs, begrænses vigtige funktioner såsom servobremser, servostyring osv. ikke.

 Advarsel

Bremseservoen fungerer kun, når bilen kører.

Udvendig lyd

 Advarsel

Husk, at bilen ikke afgiver nogen motorlyd, når den kun drives af elmotorerne, og derfor kan være svær at opfatte for børn, fodgængere, cyklister og dyr. Dette gælder især ved lave hastigheder, fx på parkeringspladser.

Højspænding

PS-1926-Symbol Elecric warning

 Advarsel

En række komponenter i bilen arbejder med højspænding, som kan være farlig ved forkerte indgreb. Disse komponenter og alle orangefarvede ledninger må kun håndteres af dertil kvalificerede personer.

Rør ikke ved noget, der ikke er klart beskrevet i Manualen.