• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Starte og slukke for forkonditionering

Forkonditionering opvarmer eller køler kabinen, såvidt muligt, inden kørsel. Funktionen startes direkte fra midterdisplayet.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
Tryk på Parking.

Tryk på Start forkonditionering for at starte forkonditionering med det samme.

 Note

Forkonditionering er tilgængelig, når højspændingsbatteriet er tilstrækkeligt opladet, men hvis forkonditioneringen køres, uden at bilen er tilsluttet til en stikkontakt, påvirkes bilens rækkevidde.

 Note

Bilens døre og ruder skal være lukkede under forkonditioneringen af kabinen.

 Note

Når der sidder en person i førersædet1, sættes forkonditioneringen på pause, og normal startes klimaanlægget. Når bilen begynder at køre2, stoppes forkonditioneringen.
  1. 1 Brugstilstand Komfort
  2. 2 Brugstilstand Kørsel