• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivér og deaktiver varmeren

Varmeren konditionerer bilens batteri og kabinen. For at forlænge bilens rækkevidde kan der vælges Heater OFF.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
PS2-21w46-Heater-OFF
Tryk på knappen for varmer.
Varmeren aktiveres/deaktiveres, hvilket indikeres med symbolet nederst i klimalinjen.

 Note

Hvis der anvendes Heater-OFF på et allerede nedkølet batteri, kan det begrænse batteriets effekt. F.eks. kan bilens accelerationshastighed blive påvirket.