• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Anbefalinger ved langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (længere end 1 måned) af bilen bør følgende anbefalinger følges: Kontroller, at opladningsgraden er passende og gør det til en vane at kontrollere bilen regelmæssigt under langtidsopbevaringen.

Inden langtidsopbevaring

 • Anbefalet opladningsgrad ved langtidsopbevaring er mellem 40 % - 50 %. Indtast anbefalet opladningsgrad i midterdisplayet.
  • Hvis ladeniveauet er over anbefalingen – kør bilen til det anbefalede ladeniveau.
  • Hvis ladeniveauet er under anbefalingen – oplad bilen til det anbefalede ladeniveau.
 • Anbefalet dæktryk ved langtidsopbevaring er 330 kPA (48 PSI). Kontroller dæktrykket, og juster til det rette tryk, der fremgår af bilens dækinformationsmærkat eller certificeringsmærkat.

Under langtidsopbevaring

 • Kontroller, at ladekablet er tilsluttet til et 230-V udtag1 (vekselstrøm).
 • Kontrollér ladeniveauet løbende, og nulstil til hensigtsmæssigt ladeniveau, hvis det kommer under 20%.
 • Hvis der planlægges opbevaring i mere end 3 måneder, anbefales det, at bilen har konstant tilkoblet vekselstrømsopladning med maks. ladeniveau indstillet til 40 eller 50%. Kontrollér løbende, at vekselstrømsopladningen fungerer.

 Note

Vælg en så kølig placering af bilen som muligt for at minimere forringelse af batterierne under længere tids opbevaring. Om sommeren skal bilen helst stå indendørs eller udendørs i skygge, afhængigt af hvor temperaturen er lavest.

Efter langtidsopbevaring

 • Kontroller bremserne ved at køre bilen en kortere strækning ved lav fart. Træd bremsepedalen ned fem gange (fem sekunder pr. gang).
 1. 1 Spændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet.