• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Genindvinding af batterier

Brugte 12-V-batterier skal genvindes på en for miljøet passende måde - de indeholder bly.

Rådfør dig med Polestar Customer Support ved usikkerhed om, hvordan denne type affald skal deponeres.