• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

RDS-radio*

RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att söka efter vissa programtyper.

RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:

  • Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig.
  • Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
  • Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.

 OBS

Vissa radiostationer använder inte RDS eller endast valda delar av dess funktionalitet.

Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade artiklar