• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Ansluta en telefon till bilen

Anslut en telefon till bilen med Bluetooth för att t.ex. ringa, skicka och ta emot meddelanden och spela upp media.

Sök telefon från bil

Aktivera Bluetooth i telefonen och kontrollera i inställningarna att telefonen är synlig för andra enheter.
Om ingen telefon redan är ansluten, tryck på PS2-2222-adding phone symbol. Gå annars till appvyn PS2_2007_App view symbol, inställningar PS2_2007_Settings symbol och tryck på Bluetooth. Om telefonen inte redan finns listad1, välj Parkoppla ny enhet.
Tillgängliga Bluetooth-enheter listas. Listan uppdateras allteftersom nya enheter upptäcks.
Tryck på namnet på den telefon som ska anslutas.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen och bekräfta om så är fallet.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden.
Telefonen ansluts för både media och telefoni som standard2.
Tryck på Klar.

 OBS

  • I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
  • Om kontakter och meddelanden inte visas i bilen trots att funktionen aktiverats, koppla ifrån telefonen och anslut den därefter igen.
  • Alla telefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och meddelanden i bilen.

 OBS

Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
  1. 1 De telefoner som tidigare varit anslutna syns direkt under Bluetooth och kan då väljas där.
  2. 2 Om telefonen ansluts som både telefoni- och mediaenhet går det senare att växla mellan telefoni och media, till exempel om en passagerare vill använda sin telefon som mediaenhet för att spela upp musik.