• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Uppkoppling och underhållning

Bilen har ett intelligent gränssnitt och erbjuder uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.

Användningspolicy

Din användning av uppkopplade tjänster som finns i bilen omfattas av denna Policy för rättvis användning.

Vid användning av dessa tjänster godkänner du att inte
  • skicka innehåll som är olagligt, oanständigt, ärekränkande, hotfullt, trakasserande, hatisk, rasistiskt eller etniskt diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • använda tjänsten i strid mot gällande lag
  • använda tjänsten för kommersiella ändamål.

Din mobila uppkoppling är en del av en delad åtkomst. Polestar förbehåller sig rätten att avbryta din åtkomst eller användning av tjänsten om din användning innefattar stora datamängder som är oproportionerliga mot andra användare. Polestar kan även avbryta din åtkomst av tekniska skäl eller för att skydda andra funktioner i bilen. Din åtkomst till den uppkopplade tjänsten omfattas av tredjepartsvillkor från mobilnätsleverantören.

Information när den behövs, där den behövs

De olika displayerna i bilen ger information vid rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen baserat på hur den bör prioriteras av föraren.

PS2-2222-Information types
Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
  1. PS-Icon circle 1Förardisplayen visar information om bl.a. hastighet, trafikskyltsinformation, varnings- och kontrollsymboler samt information om batteriet. Förardisplayen kan även visa inkommande samtal och navigation. Den hanteras med rattens två knappsatser.
  2. PS-Icon circle 2Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, t.ex. klimatanläggningen, underhållningssystemet och inställningar för säte. Centerdisplayen visar även information om bl.a. navigation och trafikskyltsinformation. Informationen som visas i centerdisplayen kan hanteras av föraren eller någon annan i bilen när tillfälle ges.

 OBS

Att bära handskar kan begränsa eller förhindra pekskärmens respons.

Röststyrningssystemet

Röststyrningssystemet kan användas utan att föraren behöver ta händerna från ratten. Systemet kan förstå naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela en låt, ringa någon, höja värmen eller läsa upp ett textmeddelande.