Informationsmeddelande – Röstmeddelanden

För att Polestar Performance AB ("Polestar", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Speech to SMS Messaging, måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

2. Databehandlingens ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är för Polestar att kunna förse dig med tjänsten Röstmeddelanden där vi använder röststyrning för att omvandla ditt tal till text. Polestar använder en tredjepartsleverantör av tjänster för att utföra röststyrningen och även för att förbättra tjänsteleverantörens tjänst.

3. Datakategorier

3.1 Inspelade taldata

En inspelad röst med det avsedda meddelandet som ska omvandlas till text skickas från fordonet till molnet.

3.2 Chassinummer (VIN)

VIN används för att verifiera att din bil har ett abonnemang för den här tjänsten.

3.3 Textmeddelande

Textmeddelandet som skapas av tredjepartsmeddelandet lagras i molnet och skickas tillbaka och sparas i ditt fordon. Textmeddelandet kan skickas som SMS.

4. Datadelning

Inspelade taldata delas via internet med Polestars molntjänst och vidarebefordras till tredjepartsleverantören av tjänster. Ditt chassinummer delas endast mellan fordonet och Polestarmolnet. Textmeddelandet delas mellan tredjepartsleverantören av tjänster och ditt fordon.

5. Laglig grund

Polestar är ansvarig för ovannämnda data, medan tredjepartsleverantören av tjänster bearbetar inspelade taldata till en textsträng. Ovannämnda uppgifter behandlas på grundval av att denna behandling är nödvändig för att Polestar ska kunna leverera Röstmeddelanden.

6. Lagring och radering av uppgifter

Chassinumret lagras i Polestars moln så länge som abonnemanget är aktivt. Efter att abonnemanget blivit inaktivt raderas VIN efter 90 dagar, om det inte strider mot nationell lagstiftning. Tredjepartsleverantören av tjänster lagrar inspelade taldata tillsammans med textmeddelandet under 90 dagar.

7. Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .