Sikkerhet

Sikkerhet har vært en del av Polestar fra starten av. Dette kommer tydelig til uttrykk i Polestar 4, som verner personene i bilen med topp moderne systemer for førerhjelp og kollisjonsbeskyttelse.

White car chassi, black interior against yellow background

Radar, kameraer og sensorer

Støtte og beskyttelse fra alle vinkler. Det avanserte førerhjelpsystemet (Advanced Driver Assistance System, ADAS) bruker 1 mellomdistanseradar, 11 utvendige kameraer og 12 ultrasoniske sensorer til å følge med på bilens omgivelser. Systemet gjør øyeblikkelige evalueringer av potensielle sikkerhetstrusler, og er klart til å varsle og gripe inn ved behov.

Bakovervendt HD-kamera

I stedet for bakrute har Polestar 4 et takmontert HD-kamera koblet til et høyoppløselig bakspeildisplay. Kameraets plassering og beskyttende hus bidrar til å unngå at det skitnes til, og gir uhindret panoramasikt bakover. Hvis føreren vil se baksetepassasjerene, har en mulighet til å bytte fra videovisning til vanlig speilfunksjon.

Mer om kameraet
Driver Monitoring System on Polestar 4

Førerovervåkingssystem

Førerovervåkingssystemet, (Driver Monitoring System, DMS) er strategisk plassert i kupeen og sporer øye- og hodebevegelsene til føreren for å fange opp eventuelle tegn til distraksjon eller tretthet. Hvis systemet oppdager slike tegn, sender det med en gang ut lydvarsler og visuelle varsler. DMS lagrer eller deler ikke bilder.

Pilot Assist

Pilot Assist fungerer i samspill med Adaptive Cruise Control og overvåker avstanden til kjøretøyet foran og veimerkingen. Systemet støtter føreren i hastigheter opptil 130 km/t med små styrejusteringer som holder Polestar 4 midt i kjørefeltet.

Tilgjengelig som oppgradering.

Adaptiv cruisekontroll

La Polestar 4 hjelpe deg å holde trygg avstand til bilen foran. Adaptive Cruise Control justerer bilens hastighet i forhold til kjøretøyet foran.

Intelligent Speed Assist

Denne funksjonen hjelper deg å unngå å kjøre for fort, ved å gjenkjenne trafikkskilt og vise fartsgrensen fra trafikkskiltet på førerdisplayet. Hvis bilen bryter fartsgrensen, vil føreren høre en varsellyd.

Parkeringshjelp

De 4 parkeringskameraene og 12 ultrasoniske sensorene hjelper bilen å navigere inn og ut av parkeringsplasser. Visuelle varsler og lydvarsler hjelper føreren å unngå hindringer. 

360º- og 3D-visning

Hver Polestar 4 leveres med teknologi for surroundvisning, som er til stor hjelp ved manøvrering på trange steder. Ved hjelp av de forover- og bakoverrettede kameraene pluss begge sidespeilkameraene kan systemet vise bilen i fugleperspektiv eller som en 3D-visning i midtdisplayet, med mulighet til å velge en spesifikk vinkel. 

Cross Traffic Alert med bremsestøtte

Når man rygger ut av en oppkjørsel eller parkeringsplass eller rundt et hjørne, varsler Cross Traffic Alert om kjøretøy, syklister og fotgjengere som nærmer seg. Dersom føreren fortsetter å rygge, vil Polestar 4 automatisk bremse hvis det er fare for kollisjon.

Forebygging av filskift

Kjørefeltassistent

Kjørefeltassistenten (Lane Keeping Aid) bidrar til å unngå at bilen utilsiktet kommer over i et annet kjørefelt. Systemet er aktivt mellom 60 og 200 km/t, og korrigerer bilens kurs automatisk med små styrejusteringer. Hvis disse justeringene ikke er nok, sender det ut et lydvarsel.

Forebygging av filskift

Forebygging av kjøring i motgående felt

For å unngå å krysse veimerkingen og komme inn i banen til et motgående kjøretøy, varsler forebygging av kjøring i motgående felt (Oncoming Lane Mitigation) føreren med lydvarsler og visuelle varsler. Systemet hjelper også til med å styre bilen tilbake i riktig kjørefelt.

Kollisjonsunngåelse foran og bak

I likhet med alle andre Polestar-biler er Polestar 4 utstyrt med varslingssystemer for kollisjoner foran og bak. Disse systemene kan hjelpe til med å stoppe bilen ved behov og aktivere nødblinklysene for å tiltrekke seg oppmerksomheten til førerne av motgående kjøretøy eller kjøretøy bak.

Intelligent belysning

Bedre sikt i alle kjøreforhold. Den fremtidsrettede lysteknologien i Polestar 4 løfter både sikkerhetsnivået og kjøreopplevelsen.

Piksel-LED-frontlys med adaptivt fjernlys

Ved hjelp av individuelt kontrollerte piksel-LED-er i hver lykteenhet kan frontlyset kontinuerlig tilpasse lysstrålen etter trafikken og lyset i omgivelsene. De kan skjerme av flere områder foran bilen så føreren får maksimal sikt uten å blende andre førere. 

Tilgjengelig som oppgradering.

Close-up on Active High Beam on Polestar 4

Aktivt fjernlys

Frontlysene i Polestar 4 har aktivt fjernlys som standard. Dette systemet bruker kamerasensorer i frontruten til å kjenne igjen frontlysene til motgående kjøretøy, eller baklysene til kjøretøy like foran. Når systemet detekterer slike lys, skifter frontlysene automatisk til nærlys.

Tilpasning til omgivelsene

Frontlysene kan automatisk justere lysstrålens bredde etter lyset i omgivelsene. Når det er lyst rundt bilen, blir strålen bredere for å gjøre det lettere å se trafikanter som kommer fra siden, som fotgjengere og syklister.

Ledelys

Ledelys (Home Safe Lights) innebærer at bilens hovedfrontlys blir værende på for å gi deg bedre belysning utenfor boligen din. Ledelysets varighet kan stilles inn via midtdisplayet.

Batterisikkerhet

En ramme i stål og aluminium dekker batteripakken for å redusere faren for skade i en eventuell kollisjon. For å øke sikkerheten ytterligere har Polestar 4 dessuten andre beskyttelsesfunksjoner som reduserer sannsynligheten for at gjenstander treffer batteriet hvis noe treffer bilen på skrå.

Black battery with protection of steel and aluminium on white background

Elektronisk batteribeskyttelse

Hvis Polestar 4 registrerer at bilen har kollidert, vil den avanserte sikkerhetsteknologien umiddelbart gå til aksjon. Batteripakkens høyspentsystem kobles automatisk fra resten av bilen, noe som gir betydelig redusert risiko for skade på strømkretsene.

Beskyttelse etter kollisjon

Kupeen er konstruert med ultrasterkt stål for å beskytte personene i bilen i en eventuell ulykke. Hvis bilen kommer ut for en kollisjon, utløser sensorer kollisjonsputer foran, på sidene og innvendig på sidene for å beskytte personene og redusere risikoen for at de pådrar seg skader.

Polestar 4 seats with post-impact protection activated on orange background

Bremsing etter sammenstøt

Bremsing etter sammenstøt utløses av aktiveringen av kollisjonsputene og sikkerhetsbeltestrammerne. Hvis sensorene registrerer at dette skjer, sender de et signal til bremsene og aktiverer dem for å bidra til å redusere sammenstøtets alvorlighetsgrad.

Close-up on direct assistance in overhead console

Direkte hjelp

Takkonsollen har to knapper som kan brukes til å opprette direktesamtaler i tilfelle havari eller ulykke. Connect-knappen brukes til å kontakte Polestar veihjelp hvis du har flatt batteri, punktering eller lignende. SOS-knappen er beregnet på nødssituasjoner som ulykker. 

Lær mer om Polestar 4

    • Visuelle elementer er kun illustrerende.

    Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

    Abonner
    Polestar © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
    JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring