• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Løfte bilen

Ved løfting av bilen er det viktig at jekken1 plasseres på riktig sted på bilens understell.
PS2-2007-Hoisting points
Trekantene i plastlokket peker på hvor jekkfestene/løftepunktene (rødmarkerte) befinner seg.

 Nb!

Polestar anbefaler å bare bruke den jekken som hører til den enkelte bilmodell. Følg instruksjonene som følger med utstyret hvis du bruker en annen jekk enn den Polestar anbefaler

 Viktig

 • Bruk en jekk2 som er beregnet for bilen. Hvis en jekk følger med bilen, eller er kjøpt som reservedel, er den kun er beregnet for bruk i enkelttilfeller og for kort tid, som ved bytte av hjul ved punktering. Hvis bilen skal løftes oftere eller over lengre tid enn for et hjulskifte, anbefales det å bruke en garasjejekk. I så tilfelle følges bruksanvisningene som følger med utstyret.
 • Når jekken ikke brukes, skal den oppbevares i skumblokken i bagasjerommet foran. Jekken sveives sammen til riktig posisjon for at den skal få plass.

 Advarsel

 • Kontroller at jekken ikke er skadet, at gjengene er godt smurt og at den er fri for skitt.
 • Kontroller at jekken står på et fast, plant underlag som ikke er glatt og som ikke skråner.
 • Legg aldri gjenstander mellom jekken og bakken, og heller ikke mellom jekken og jekkfestet på bilen.
 • La aldri passasjerer være i bilen når den jekkes opp.
 • Hvis for eksempel hjulskift må utføres i trafikkert miljø, må passasjerene stå på et trygt sted.
 • Bruk jekken som er beregnet for bilen når du skifter hjul. Bruk støtte for å palle opp bilen ved alt annet arbeid.
 • Kryp aldri under bilen eller strekk noen del av kroppen inn under bilen når den er løftet med jekk.

 Advarsel

Hvis bilen løftes med verkstedjekk, skal den plasseres under et av de fire løftepunktene. Vær nøye med å sette verkstedjekken slik at bilen ikke kan gli av jekken. Pass på at jekkplaten er utstyrt med en gummibeskyttelse for at bilen skal stå stabilt og ikke skades. Bruk alltid støttebukker eller lignende.
Les gjennom instruksjonene nedenfor før du begynner. Finn frem verktøyet som skal brukes før bilen løftes.

Sett ut varseltrekanten og aktiver varselblinklysene hvis f.eks. du skal bytte hjul på et trafikkert sted.

Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.
Blokker foran og bak hjulene som skal stå på bakken. Bruk for eksempel kraftige treklosser eller store steiner.

Sett jekken eller løftearmene på punktene som er ment for dette på undersiden av bilen. Trekantede markeringer i plastlokket angir hvor jekkfestene/løftepunktene befinner seg. Det finnes to jekkfester på hver side av bilen. Ved hvert av festene er det en utsparing for jekken.

PS2-2007-Jack fitting in chassi
Sett jekken på plant, fast underlag som ikke er glatt under festepunktet som skal brukes.
Sveiv opp til den er riktig innrettet og slik at den får kontakt med jekkfestet på bilen. Kontroller at hodet til jekken (eller løftearmene i et verksted) er riktig plassert i festet, slik at forhøyningen i midten passer inn i hullet i festet, og at foten på jekken er plassert loddrett under festet.
Vri jekken slik at sveiven kommer så langt fra siden av bilen som mulig. Jekkens armer er da vinkelrett mot bilens retning.
Løft bilen til egnet høyde avhengig av hva som skal gjøres.
 1. 1 Kontakt Polestar Customer Support for informasjon om anbefalt jekk.
 2. 2 Avhengig av marked er jekk ikke alltid standardutstyr. Kontakt Polestar Customer Support for informasjon om anbefalt jekk.

Relaterte artikler