• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Anbefalinger for langtidslagring

Ved langtidslagring (lenger enn 1 måned) av bilen bør anbefalingene nedenfor følges. Kontroller at bilen har egnet ladenivå, og sjekk bilen jevnlig under langtidslagringen.

Før langvarig oppbevaring

 • Anbefalt ladenivå ved langtidslagring er mellom 40 og 50 %. Still inn anbefalt ladenivå i midtdisplayet.
  • Hvis ladenivået overstiger anbefalingen, skal bilen kjøres til anbefalt ladenivå.
  • Hvis ladenivået er lavere enn anbefalingen, skal du lade bilen til anbefalt ladenivå.
 • Anbefalt dekktrykk ved langtidslagring er 330 kPA (48 PSI). Kontroller dekktrykket, og juster til korrekt trykk. Dette fremgår av bilens dekkinformasjonsetikett eller sertifiseringsetikett.

Under langvarig oppbevaring

 • Kontroller at ladekabelen er koblet til et 230 V-uttak1 (vekselstrøm).
 • Kontroller ladenivået jevnlig, og lad til egnet ladenivå hvis det synker til under 20 %.
 • Hvis oppbevaringen planlegges å vare lenger enn 3 måneder, anbefales det at bilen har konstant vekselstrømslading tilkoblet med maksimalt ladenivå innstilt på 40 % eller 50 %. Kontroller fortløpende at vekselstrømsladingen fungerer.

 Nb!

Velg en så sval plassering av kjøretøyet som mulig for å minimere aldringen av batteriene ved langtidsoppbevaring. Om sommeren bør bilen helst stå innendørs, alternativt ute i skyggen, avhengig av hvor temperaturen er lavest.

Etter langtidslagring

 • Kontroller bremsene ved å kjøre bilen langsomt en kort strekning. Trykk ned bremsepedalen fem ganger (fem sekunder per gang).
 1. 1 Spenningen i strømuttaket varierer fra land til land.