• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Driftsforstyrrelser

Ting som oppleves som driftsforstyrrelser kan ha ulike årsaker, og behøver ikke å skyldes noen direkte feil.

En del funksjoner har begrensinger i spesielle situasjoner og forhold, eller krever at visse vilkår er oppfylt for at de skal fungere. Fører- og midtdisplayet kan vise meldinger som informerer om slike hendelser.

Les mer om feilsøking og om begrensningene til de ulike funksjonene i de relaterte artiklene nedenfor.

Hvis bilen ikke er kjørbar

Sett på varselblinklys hvis bilen har fått en uønsket stopp i trafikken. Tenk på sikkerheten, flytt om mulig bilen ut av trafikken. Ta på refleksvest og sett så ut varseltrekant så andre trafikanter varsles i god tid. Tilkall veiassistanse.