• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer over-the-air (OTA)

Bilens programvare oppdateres via tilkoblingen til mobilnettet, omtalt som OTA (over-the-air).

Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises dette i varselmenyen. Etter at den er lastet ned, er det mulig å velge når den skal installeres. Oppdater bilens programvare så snart som mulig når en oppdatering er tilgjengelig.

 Nb!

Programvaren som lades ned i planlagte programvareversjoner, påvirker ikke sertifisering, sikkerhet, utslipp eller overholdelse av lovkrav.

Nedlasting

Nedlastingen skjer i bakgrunnen via mobilnettet når bilen er i gang. Avhengig av størrelsen på oppdateringen og hastigheten på tilkoblingen kan nedlastingen ta flere timer. Hvis bilen slås av under nedlastingen, fortsetter nedlastingen automatisk neste gang bilen startes.

For at oppdateringer skal kunne lastes ned, må:
  • bilen være tilkoplet Internett1.
  • bruk av tilkoblede tjenester ha blitt godkjent.

 Nb!

Avhengig av programvareversjon kan nedlasting skje automatisk eller startes via et varsel om tilgjengelig programvareoppdatering.

Installere oppdatering

 Nb!

Diagnosekontakten må ikke brukes mens en programvareoppdatering installeres. Det kan påvirke installasjonsprosessen og systemene i bilen.

Når en programvareoppdatering er lastet ned og klar til å installeres, vises dette i varselmenyen og med en melding når bilen startes. Du kan velge å installere oppdateringen umiddelbart eller få påminnelse senere.

 Nb!

Installasjonen av programvareoppdateringen kan ta opptil 90 minutter. I dette tidsrommet er bilen låst, og bilens funksjoner er ikke tilgjengelige. Ha dette i bakhodet når du velger tidspunkt for oppdateringen.

Installer ikke ny programvare når bilen er tilkoblet for hurtiglading. Bilen kan forlates tilkoblet for lading fra et vanlig uttak, men den lades ikke under installasjonen. Avhengig av ladekilde kan lading gjenopptas automatisk etter at installasjonen er avsluttet.

Ved installasjon:
Kontroller at bilen er ladet til minst 40 %.
Hvis en oppdatering er klar til å installeres, vises dette i varselmenyen. Åpne varselet, og følg anvisningene i midtdisplayet.
Forlat bilen, lukk alle dørene og lås bilen.
Installasjonen starter. Bilen må låses innen noen minutter, ellers avbrytes installasjonen.
Vent til installasjonen er fullført.
Installasjonen kan ta opptil 90 minutter. Når installasjonen er fullført, kan bilen brukes på vanlig måte.

 Nb!

  • Unngå om mulig å håndtere bilen, bilens ladekabel og andre funksjoner under installasjonen.
  • Hvis du har behov for å komme inn i bilen mens installasjon pågår, må nøkkelbladet brukes.
  • Bilens innbruddsalarm deaktiveres mens installasjonen pågår; dette for å unngå falsk alarm.

Les alltid hva oppdateringen inneholder, slik at du vet hvordan bilen og bilens funksjoner påvirkes.

Hvis installasjonen mislykkes, tilbakestilles bilens system til den sist installerte versjonen.

 Nb!

Det er viktig å installere programvareoppdateringer så snart som mulig for å unngå risiko som kan være forbundet med eldre programvare. Kontakt Polestar Customer Support ved problemer med oppdateringen.

Informasjon om innhold

Du kan trykke på informasjonssymbolet i midtdisplayet hvis du ønsker mer informasjon om innholdet i programvareoppdateringen.

 Nb!

Funksjonaliteten etter oppdatering kan variere avhengig av marked, modell, modellår og tilleggsutstyr.
  1. 1 Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), noe som kan medføre en kostnad. Polestar står for datatrafikken for systemoppdateringer hvis ikke et eget SIM-kort er satt inn.