• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Timerinstelling voor preconditioning activeren en deactiveren

Zo nodig kunt u een timertijdstip voor de preconditioning activeren of deactiveren.
Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Parkeren.
Tik op Timers.
Activeer/deactiveer een timerinstelling door het vakje rechts van de timerinstelling aan te vinken.
De timerinstelling wordt geactiveerd/gedeactiveerd.