• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Timerinstelling voor preconditioning toevoegen of bewerken

De timer voor preconditioning kan tot 8 verschillende tijdstippen hanteren.

Tijdstip toevoegen

Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Parkeren.
Tik op Timers.
Tik op Timer toevoegen.

 N.b.

Het is niet mogelijk om meer tijdstippen te programmeren, als er al 8 timerinstellingen bestaan. Om een nieuw tijdstip te kunnen toevoegen moet u eerst een ouder tijdstip verwijderen.
Stel het tijdstip in dat de preconditioning klaar moet zijn en kies dagen van de week voor de preconditioning door op de knoppen van de dagen van de week te drukken.
Elke week herhalen aanvinken om de preconditioning elke week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip te herhalen.
Tik op Timer instellen om het ingestelde tijdstip toe te voegen
Het ingestelde tijdstip wordt toegevoegd aan de lijst en geactiveerd.

Timerinstelling bewerken

Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Parkeren.
Tik op het tijdstip dat u wilt wijzigen.
Bewerk het tijdstip op dezelfde manier als bij "Tijdstip toevoegen" hierboven.