• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Zekering vervangen

Doorgeslagen zekeringen moeten worden vervangen om de functie van de componenten die de zekering beschermt te herstellen.
Zoek in de zekeringentabel op waar de zekering zit.
Trek de zekering naar buiten en bekijk deze van opzij om te kijken of het gebogen draadje soms doorgebrand is.
Breng in dat geval een nieuwe zekering aan van hetzelfde type en met dezelfde kleur en hetzelfde amperage.

 Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het vervangen van zekeringen.

 Waarschuwing

Gebruik nooit een vreemd voorwerp of een zekering met meer ampère dan gespecificeerd om een zekering te vervangen. Dit kan aanzienlijke schade aan het elektrische systeem veroorzaken en mogelijk tot brand leiden.

 Waarschuwing

Neem contact op met Polestar Customer Support voor de zekeringen die niet in de Handleiding worden beschreven. Als u op een verkeerde manier een zekering vervangt, kan dat ernstige schade aan de elektrische systemen veroorzaken.