• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Software-updates over-the-air (OTA)

De software van de auto wordt geüpdatet via de verbinding met het mobiele netwerk, aangeduid als OTA (over-the-air).

Als er een software-update beschikbaar is, wordt dat aangegeven op het berichtenscherm. Na de download kunt u kiezen wanneer de installatie moet plaatsvinden. Update de software van de auto zo snel mogelijk wanneer er een update beschikbaar is.

 N.b.

De programmatuur die kan worden gedownload in geplande softwarereleases is niet van invloed op certificering, veiligheid, emissies of het voldoen aan wettelijke vereisten.

Downloaden

De download vindt plaats op de achtergrond via het mobiele netwerk als de auto actief is. Afhankelijk van de grootte van de update en de snelheid van de verbinding kan dit meerdere uren in beslag nemen. Als de auto tijdens het downloaden wordt uitgeschakeld, gaat de download automatisch verder wanneer de auto weer wordt gestart.

Voor het downloaden van updates is het volgende nodig:
  • de auto moet een internetverbinding hebben1.
  • er moet toestemming zijn gegeven voor gebruik van connected diensten.

 N.b.

Afhankelijk van de softwareversie kan het downloaden automatisch gaan of worden gestart via een melding over een beschikbare software-update.

Update installeren

 N.b.

Gebruik de diagnose-aansluiting niet wanneer een software-update wordt geïnstalleerd, omdat dit het installatieproces en het systeem van de auto kan beïnvloeden.

Wanneer een software-update is gedownload en klaar is voor installatie, wordt dat aangegeven op het berichtenscherm en met een melding bij het starten van de auto. U kunt ervoor kiezen om de update meteen te installeren of om daar later weer aan herinnerd te worden.

 N.b.

De installatie van de software-update kan maximaal 90 minuten in beslag nemen. Gedurende die tijd is de auto vergrendeld en zijn de functies van de auto niet beschikbaar. Houd daar rekening mee als u het tijdstip voor de update inplant.

Installeer geen nieuwe software wanneer de auto is aangesloten voor snelladen. De auto kan aangesloten blijven voor opladen via een normale aansluiting, maar wordt tijdens de installatie niet verder opgeladen. Afhankelijk van de laadbron wordt het opladen automatisch hervat als de installatie klaar is.

Bij installatie:
Controleer of de auto is opgeladen voor minimaal 40%.
Als er een update klaarstaat voor installatie, wordt dat vermeld op het berichtenscherm. Open het bericht en volg de instructies op het middendisplay.
Stap uit de auto, doe alle portieren dicht en doe de auto op slot.
De installatie gaat van start. De auto moet binnen enkele minuten op slot worden gedaan. Als dat niet gebeurt, wordt de installatie afgebroken.
Wacht tot de installatie klaar is.
De installatie kan maximaal 90 minuten in beslag nemen. Wanneer de installatie klaar is, kunt u de auto op de normale manier gebruiken.

 N.b.

  • Tijdens de installatie moet u indien mogelijk geen gebruik maken van de auto, de laadkabel en andere functies van de auto.
  • Als u tijdens een lopende installatie in de auto wilt, moet u het sleutelblad gebruiken.
  • Het inbraakalarm van de auto wordt tijdens de installatie gedeactiveerd om valse alarmen te voorkomen.

Lees altijd door wat de update inhoudt. U weet dan wat de gevolgen zijn voor de auto en de functies ervan.

Als de installatie mislukt, wordt het autosysteem naar de laatst geïnstalleerde versie gereset.

 N.b.

Het is belangrijk om software-updates zo snel mogelijk te installeren om de risico's van oudere software te vermijden. Neem bij problemen met de update contact op met Polestar Customer Support.

Informatie over de inhoud

Voor meer informatie over de inhoud van de software-update kunt u op het informatiesymbool op het middendisplay drukken.

 N.b.

De functionaliteit na de update kan variëren afhankelijk van markt, model, modeljaar en optie.
  1. 1 Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Polestar neemt het dataverkeer voor systeemupdates op zich als er geen eigen simkaart is geplaatst.