• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Rempedaal

Het rempedaal is onderdeel van het remsysteem.

 Waarschuwing

Rijd nooit met de auto als het waarschuwingslampje voor de remmen brandt.

De auto is uitgerust met twee remkringen. Als een van de remkringen beschadigd raakt, neemt de rempedaalweg toe. U moet dan harder op het pedaal trappen voor een normale remwerking.

 Waarschuwing

De rembekrachtiging werkt alleen als de auto is geactiveerd.

Als u het rempedaal bedient als de auto niet is geactiveerd, moet u harder op het pedaal trappen om de auto te remmen.

Antiblokkeerremsysteem

De auto heeft een antiblokkeerremsysteem (ABS1) dat voorkomt dat de wielen blokkeren tijdens het remmen om de auto bestuurbaar te houden.

Als de auto geactiveerd is, wordt automatisch een korte test uitgevoerd van het ABS-systeem. Daarnaast kan bij lage snelheid nog een automatische test van het systeem plaatsvinden.

Bij licht afremmen wordt de accu opgeladen

Bij licht afremmen wordt de bewegingsenergie van de auto omgezet in energie die wordt gebruikt om de accu op te laden. Het bestuurdersdisplay geeft aan dat de accu wordt opgeladen.

PS-2007-Regenerative braking meter in driver display
Het bestuurdersdisplay geeft aan dat er wordt opgeladen.

Bij krachtig remmen wordt ook het hydraulische remsysteem ingeschakeld. Dit wordt op het bestuurdersdisplay aangegeven met oranje helemaal links in de remmeter.

PS2-22w22-Friction brake indication in DIM

 N.b.

Polestar adviseert om regelmatig hard te remmen met de frictierem om problemen met de remschijven, veroorzaakt door inactiviteit, te voorkomen, bijvoorbeeld roest of ophoping van vuil.

Symbolen op het bestuurdersdisplay

SymboolBetekenis
PS2-2007-Brake warning symbol
Controleer het remvloeistofpeil. Vul remvloeistof bij als het peil te laag ligt en controleer tevens de oorzaak van het remvloeistofverlies.
PS2-2007-Brake control symbol
Pedaalsensor defect.
PS2-2007-ABS warning symbol

Brandt tijdens het starten van de auto 2 seconden continu: Automatische functietest.

Brandt langer dan 2 seconden continu. Storing in ABS. Het normale remsysteem van de auto werkt dan nog wel, zij het zonder ABS-regeling.

PS2-2007-Brake pedal symbol

Bij melding: De karakteristieken van het rempedaal zijn gewijzigd. Service vereist.

Moet het rempedaal met een hogere druk langs de normale remstand worden ingetrapt om de auto te remmen.

 Waarschuwing

Als het waarschuwingslampje voor storingen in het remsysteem en het ABS tegelijkertijd branden, is er mogelijk een fout opgetreden in het remsysteem.

  • Als het peil in het remvloeistofreservoir in dat geval normaal is – neem contact op met Polestar Customer Support.
  • Als de remvloeistof onder het MIN-niveau in het remvloeistofreservoir ligt, mag u pas verder rijden als de remvloeistof is bijgevuld. De oorzaak van het remvloeistofverlies moet worden gecontroleerd.
  1. 1 Anti-lock Braking System