• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Remsystemen

De remmen van de auto worden gebruikt om snelheid te minderen of om te voorkomen dat een geparkeerde auto wegrolt.

 Waarschuwing

Rijd nooit met de auto als het waarschuwingslampje voor de remmen brandt.

Naast de bedrijfsrem en de parkeerrem heeft de auto meerdere andere systemen voor automatische remondersteuning. Deze systemen bieden ondersteuning doordat u bijvoorbeeld tijdens het wachten voor een verkeerslicht of het wegrijden op een oplopende helling uw voet niet op het rempedaal hoeft te houden.

Afhankelijk van de uitrusting van de auto beschikt u mogelijk over de volgende remondersteuningssystemen:

  • Rem bij stilstand
  • Automatisch remmen na een aanrijding
  • Filerijden - de auto wordt afhankelijk van de gekozen instelling stil gehouden
  • Waarschuwing en automatische rem bij achteruitrijden
  • Hulp bij een dreigende botsing