• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Remmen op gepekelde rijbanen

Bij remmen op gepekelde wegen kan er een zoutlaagje ontstaan op remschijven en remblokken.

Dat kan tot een langere remweg leiden. Houd daarom extra afstand tot voorliggers. Andere voorzorgsmaatregelen:

  • Rem af en toe om een eventueel zoutlaagje te verwijderen. Let erop dat medeweggebruikers geen gevaar lopen doordat u remt.
  • Trap het rempedaal voorzichtig in als u op uw plaats van bestemming bent aangekomen en voordat u opnieuw de weg op gaat.

Gerelateerde artikelen