Het *biep*rapport

Een samenvatting van ons duurzaamheidsrapport voor 2022, zonder het woord duurzaamheid te gebruiken.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Eindelijk is het zover. Het rapport der rapporten is klaar. Meer dan zestig pagina's met grafieken, percentages, mijlpalen en definities van doelstellingen. We hebben het natuurlijk over… het rapport waarin we je vertellen over onze inspanningen om de juiste keuzes te maken voor onze planeet en alles en iedereen met wie we onze leefruimte delen.De inspanningen van Polestar om een stabiele toekomst voor onze planeet te creëren zijn gericht op vier aandachtsgebieden: klimaatneutraliteit, circulariteit, transparantie en inclusie. Of kortweg: KCTI.

KlimaatneutraliteitHet overkoepelende streefdoel van Polestar is om tegen 2040 klimaatneutraliteit te bereiken in de hele waardeketen - geen sinecure. Om dat doel te bereiken, hebben we verschillende aanvullende doelstellingen vooropgesteld, die we gaandeweg moeten behalen. Zo willen we onder meer tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen per verkochte wagen halveren en in hetzelfde jaar een echt klimaatneutrale wagen produceren.Om hierin te slagen, moeten we uitzoeken hoe we minder koolstofintensief materiaal kunnen gebruiken en op zoek gaan naar meer hernieuwbare energiebronnen voor onze productie. We moeten ook blijven recycleren door herverwerking en hergebruik van onderdelen in onze wagens. Bij elke update van onze modellen nemen we concrete stappen/acties/maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het draait dus steeds om meer dan facelifts.De grootste belichaming van onze inspanningen op het gebied van klimaatneutraliteit is het Polestar 0-project: ons ambitieuze doel om tegen 2030 een echt klimaatneutraal productiemodel te creëren. Dit kunnen we alleen bereiken door alle emissies te elimineren uit onze toeleveringsketen, productieprocessen en aan het einde van de levensduur van onze wagens. We zijn effectief van plan om emissies in de hele toeleveringsketen te elimineren zonder gebruik te maken van compenserende maatregelen, zoals het planten van bomen.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

CirculariteitCirculaire wagens zijn de sleutel tot een koolstofarme toekomst in de auto-industrie. En nee, dat betekent niet dat onze nieuwe modellen ronde vormen zullen hebben.Wagens moeten voldoen aan de groeiende vraag naar mobiliteit en tegelijk minder belastend zijn voor onze natuurlijke hulpbronnen. Er moet dus minder nieuw materiaal voor worden gebruikt en meer van wat al eens is geproduceerd. De vraag is natuurlijk: hoe krijgen we dat voor elkaar? Ons overkoepelende doel is het gebruik van niet-circulaire materialen per wagen zo goed als tot nul te herleiden.Dit lukt ons alleen door de allereerste fase opnieuw onder de loep te nemen: het ontwerp.Doorgaans staan functionaliteit, kwaliteit, kosten en rijbeleving centraal in die ontwerpfase. In het verleden ging er meer aandacht uit naar die aspecten dan naar het belang van circulariteit. We moeten een nieuw ontwerpproces bedenken waarin circulariteit centraal staat, en waarbij we producten ontwikkelen waarvan de materialen herhaaldelijk opnieuw kunnen worden gebruikt.Aluminium is een goed voorbeeld. Alle wagens bevatten verschillende soorten aluminium, maar recyclagebedrijven maken geen onderscheid tussen deze soorten en recycleren ze gewoon als één materiaal. Dit levert aluminium op dat niet langer geschikt is voor hoogwaardige toepassingen, omdat het meeste wordt gedowncycled tot metalen van lagere kwaliteit.Het Polestar e-roadsterconcept biedt echter een nieuwe oplossing voor aluminium. Al het aluminium wordt gelabeld zodat recyclagebedrijven de verschillende soorten kunnen scheiden en apart kunnen recycleren. Dit maakt een gesloten materiaalkringloop mogelijk waarin de verschillende soorten aluminium hun oorspronkelijke kwaliteit behouden bij recyclage.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

TransparantieAlles wat hierboven is genoemd, hangt af van ons vermogen om transparant te zijn. Transparantie creëert vertrouwen en getuigt van betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor wat we ontwikkelen. Daarom zullen we open blijven communiceren over de reële ecologische en sociale impact van de hele levenscyclus van onze elektrische wagens, van de productie tot het einde van de levensduur.Een van de belangrijkste problemen waaraan we het hoofd moeten bieden, schuilt in de toeleveringsketen, met name de winning en raffinage van mineralen. Gevaarlijke werkomstandigheden, kinder- en dwangarbeid en uitbuiting van inheemse volkeren zijn helaas een negatieve realiteit bij de winning van mineralen. We erkennen deze risico's en werken samen met betrouwbare organisaties om ze uit onze toeleveringsketen te bannen, en dat ook zo te houden.De traceerbaarheid van materialen is een van de beste instrumenten om onze transparantie te vergroten. Het is onze ambitie om componenten die tantaal, tin, wolfraam of goud bevatten (zogeheten conflictmineralen) alleen aan te kopen via toeleveringsketens waarin wordt samengewerkt met conflictvrije smelterijen en raffinaderijen die door derden worden gevalideerd.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

InclusieDiversiteit, vertegenwoordiging en gelijkheid zijn de pijlers van onze visie op inclusie. We zijn van mening dat het bevorderen van inclusie een schat aan positieve effecten heeft. Of het nu gaat om meer innovatie binnen ons bedrijf of om betere relaties tussen mensen en gemeenschappen, inclusie staat centraal.We zetten ons in voor ethische bedrijfspraktijken, het handhaven van mensenrechten en het creëren van een inclusieve werkplek en klantervaring.Wat ons personeelsbestand betreft, stellen we bij onze rekrutering genderdiversiteit als topprioriteit. Ook al is het aantal vrouwelijke werknemers bij Polestar nu al hoger dan de industriestandaard, we zijn ervan overtuigd dat we met een verdere verbetering van de genderbalans een nog beter bedrijf kunnen worden.Ook de klantervaring staat voorop in onze inclusiestrategie. We streven ernaar een inclusieve cultuur in de organisatie te bevorderen en alle obstakels weg te nemen waardoor verschillende groepen klanten niet voor onze producten of services zouden kiezen.We blijven werk maken van onze toekomstvisie door ons te richten op klimaatneutraliteit, circulariteit, transparantie en inclusie. Als je hierover meer wilt weten, kun je hier het volledige rapport lezen.

Aanverwante onderwerpen

Polestar 3 under modern structure

Grote wagen, kleinere voetafdruk – waarom de Polestar 3 onze kijk op SUV’s verandert

SUV's zijn niet meer weg te denken. En dat is niet verwonderlijk. Als een van 's werelds best verkochte automodellen is de veelzijdige en praktische Sports Utility Vehicle alom geliefd. Voor de vele ritjes naar de voetbaltraining of danslessen van de kinderen tot de beklimming van rotsachtige offroadbergpassen in Centraal-Azië, elke locatie en bestemming en elk beroep kan wel zo'n grote, praktische en veilige wagen gebruiken. Maar hun populariteit heeft een weerslag. 's Werelds favoriete type wagen blijkt ook sterk bij te dragen tot de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat kan beter, denken wij dan.