Is Vlaams-Brabant klaar voor elektrische wagens?

De transitie naar elektrische mobiliteit is volop aan de gang. Bedrijven nemen daarin het voortouw. Maar hoe zit het met de man (en vrouw) in de straat? Of meer specifiek met de bewoners van Vlaams-Brabant? Wat is hun attitude ten opzichte van elektrische wagens? Wat zijn de drempels om de overstap te maken? En vinden ze dat de infrastructuur in hun omgeving volstaat? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Profacts bevroeg in opdracht van het elektrische automerk Polestar 198 inwoners uit Vlaams-Brabant om de antwoorden te vinden.

Het is opvallend hoe prijs zowel een voor- als tegenargument kan zijn om voor een elektrische wagen te kiezen.

Vandaag rijdt 2% van de bewoners met een wagen in Vlaams-Brabant met een elektrische auto. De meest populaire brandstof blijft benzine (59%), gevolgd door diesel (29%). 8% rijdt met een hybride wagen. Maar daar zal snel verandering in komen. 1 op 4 (24%) geeft aan dat zijn volgende wagen een elektrische wagen zal worden[1]. Bij de categorie 35 tot 54 jaar stijgt dit zelfs naar 36%. 

“De transitie naar elektrische mobiliteit is ingezet, dat is duidelijk. Vandaag wordt die, dankzij de impuls van de overheid, vooral getrokken door bedrijven. Het is belangrijk om particulieren niet uit het oog te verliezen. Wij gaan als merk actief naar die particulieren toe, met bijvoorbeeld onze tijdelijke pop-up Space hier in Leuven. Zo laten we mensen kennismaken met elektrische mobiliteit en informeren we hen over alles wat erbij komt kijken. Die combinatie van het ervaren enerzijds en kennis opdoen anderzijds is volgens ons de ideale combinatie om verandering teweeg te brengen”, klinkt het bij Lies Eeckman, Managing Director van Polestar België.

De resultaten in een notendop:

  • Vandaag rijdt 2% van de bewoners met een wagen in Vlaams-Brabant met een elektrische auto. Maar daar zal snel verandering in komen. 1 op 4 (24%) geeft aan dat zijn volgende wagen een elektrische wagen zal worden[1]. Bij de categorie 35 tot 54 jaar stijgt dit zelfs naar 36%.
  • Een eerste ervaring met een elektrische wagen heeft een enorme impact op de attitude. 16% van de Vlaams-Brabanders heeft al eens met een elektrische wagen gereden. Gemiddeld staat 30% van de respondenten sterk positief tegenover elektrische wagens met een score van 8 op 10 of meer. Een even groot aandeel uit zich matig positief met een score van 6 of 7 op 10. Bij zij die al een eerste ervaring opdeden met een elektrische wagen stijgt het aandeel mensen die EV’s een score van 8 op 10 of meer geven naar 51%. Dat is maar liefst 21% meer dan het gemiddelde.
  • De positieve attitude is gedreven door duurzaamheidsambities, het financiële plaatje en toekomstvisie. De aankoopprijs, de laadinfrastructuur en de lage actieradius, zijn de klassieke drempels die worden aangehaald. Opmerkelijk hier is dat het financiële zowel bij de voor- als de tegenargumenten terugkomt. Het begrip ‘TCO’ is duidelijk nog niet bij iedereen ingeburgerd.
  • Het vertrouwen in de laadinfrastructuur in Vlaams-Brabant moet nog groeien. 1 op 4 Vlaams-Brabanders zou geen elektrische wagen kopen omwille van het gebrek hieraan. Ze hebben nog niet het gevoel dat hun gemeente of stad voldoende inzet op het aanbieden van de juiste infrastructuur om elektrische wagens optimaal te ontvangen. Er is dus een extra inspanning nodig, maar ook laden op het privédomein heeft in Vlaams-Brabant heel wat potentieel.

“Het is opvallend hoe prijs zowel een voor- als tegenargument kan zijn om voor een elektrische wagen te kiezen,” zegt Lies Eeckman. “Dat wijst op verwarring bij de eindconsument. De kost van een wagen is meer dan een aankoopprijs alleen. Je moet het volledige kostenplaatje van je wagen over zijn levensduur in acht nemen. Dit noemen ze de TCO, total cost of ownership. Deze neemt aankoop, verbruik, onderhoud en fiscale aftrekbaarheid mee in de prijsberekening. Wie daarnaar kijkt en de vergelijking maakt, zal snel zien dat een elektrische wagen vaak voordeliger uitkomt dan een wagen op fossiele brandstof. Zeker nu de diesel- en benzineprijzen alle historische records verpulveren, wordt een elektrische wagen extra interessant. ”

Ervaring als sleutel naar een positieve attitude

 Die eerste ervaring is belangrijk zo blijkt uit het onderzoek. Vandaag heeft 16% van de Vlaams-Brabanders al eens met een elektrische wagen gereden. Hun attitude ten opzichte van elektrische wagens is opvallend positiever dan het gemiddelde.

Gemiddeld staat 30% van de respondenten sterk positief tegenover elektrische wagens met een score van 8 op 10 of meer. Een even groot aandeel uit zich matig positief met een score van 6 of 7 op 10. Bij zij die al een eerste ervaring opdeden met een elektrische wagen stijgt het aandeel mensen die EV’s een score van 8 op 10 of meer geven naar 51%. Dat is maar liefst 21% meer dan het gemiddelde. Het aantal negatieve beoordelingen (3 op 10 of lager) daalt bij deze doelgroep ook naar 10%.

“Vorig jaar hebben we al een succesvol testritevent georganiseerd in Boortmeerbeek. Toen kregen we al heel wat positieve signalen van mensen uit de regio. Vandaar dat we ons in Leuven hebben gevestigd met onze pop-up Space. We voelen dat er in Vlaams-Brabant een enorme interesse is en dat zien we ook aan onze testritslots. Deze vullen zich zeer vlot,” klinkt het bij Polestar.

Positieve attitude gedreven door duurzaamheidsambities, het financiële plaatje en toekomstvisie

 Ervaring alleen is natuurlijk niet voldoende om de transitie naar uitstootvrije mobiliteit te vervolledigen. Er zijn andere elementen die meespelen in het al dan niet kiezen voor een elektrische wagen. In Vlaams-Brabant zijn duurzaamheid, het financiële totaal plaatje en de toekomstvisie de top drie argumenten om voor een elektrische wagen te kiezen. De aankoopprijs, de laadinfrastructuur en de lage actieradius, zijn de klassieke drempels die worden aangehaald.

Vertrouwen in laadinfrastructuur moet groeien

 1 op 4 Vlaams-Brabanders zou geen elektrische wagen kopen omwille van het gebrek aan laadinfrastructuur. Ze hebben nog niet het gevoel dat hun gemeente of stad voldoende inzet op het aanbieden van de juiste infrastructuur om elektrische wagens optimaal te ontvangen. Bijna de helft van de respondenten vindt dat er in hun gemeente of stad in Vlaams-Brabant nog niet genoeg publieke laadpalen worden aangeboden, dat er nog niet genoeg parkeerplaatsen zijn met een laadvoorziening en dat die niet voldoende beschikbaar zijn.

01/02

Waarom mensen al dan niet kiezen voor een elektrische wagen. Wel: duurzaamheid, goedkoper, en het is de toekomst. Niet: duur in aankoop, weinig laadinfrastructuur beschikbaar, en lage actieradius.

Volgens Thomas Lambrechts, inwoner van Leuven, die elektrisch rijdt en in een rijhuis woont, is die vrees niet terecht: “Waar ik woon in Leuven zijn 4 laadplaatsen op 5 minuten wandelen, en nog eens 4 extra op 10 minuten wandelen. Ze zijn regelmatig bezet, maar het lukt me zo goed als altijd om er eentje te vinden als ik moet laden. Meestal heb ik zelfs genoeg met drie laadbeurten op mijn werk. Dan laad ik tot 90%. Als ik in het weekend vaak weg moet, laad ik tot 100%, daar kom ik meestal een volledig weekend mee toe.”

“Het spreekt voor zich dat de laadinfrastructuur verder moet uitgerold worden. Het aantal elektrische wagens op de weg stijgt razendsnel en ook plug-in hybride wagens moeten publiek kunnen laden. Maar we mogen ons niet blindstaren op het aantal publieke laadpalen. Dat mag geen drempel zijn om de overstap te maken. Enerzijds blijkt uit de cijfers dat 53% van de Vlaams-Brabanders jaarlijks minder dan 10.000 km aflegt. Anderzijds laad je niet enkel en alleen publiek. Iedereen heeft zijn eigen laadmix en wisselt af tussen publiek, thuis en op het werk laden. Daarenboven is Vlaams-Brabant een zeer residentiële provincie, waar velen de mogelijkheid hebben om thuis een laadpaal te installeren,” klinkt het bij Lies Eeckman, managing director van Polestar, die zelf in Werchter woont.

Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers beaamt dat er een grote rol is weggelegd voor het laden op privédomein, maar blijft ambitieus voor zijn eigen stad:

 “Uit dit onderzoek blijkt dat de twee hoogste drempels prijs en laadinfrastructuur zijn. We zien voor de stad een belangrijke opdracht weggelegd in het voorzien van laadinfrastructuur. Er zijn vandaag reeds een 200-tal laadpunten op het (semi-)publieke domein. We hebben de voorbije jaren dus zeker niet stilgezeten, maar we beseffen dat we in de komende jaren voor een grote uitdaging staan en een serieuze versnelling hoger zullen moeten schakelen”, reageert Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers. “We verwachten dat in de komende jaren de markt van elektrische mobiliteit sterk zal groeien. Om deze uitdaging het hoofd te bieden gaan we samenwerken met de Vlaamse Overheid om zowel de potentiële locaties voor laadinfrastructuur in kaart te brengen als voor het installeren van de laadinfrastructuur. Tegelijkertijd volgen we ook ons eigen beleid waarbij we nog steeds het laden op privédomein als absolute prioritaire optie beschouwen. Om elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken, blijven we ook investeren in allerhande vormen van elektrische deelmobiliteit”, aldus Dessers.

Vandaag telt Leuven 140 publieke laadpunten en 48 semipublieke laadpunten. Volgens cijfers van Statbel waren er in 2021 1160 elektrische wagens ingeschreven in Leuven[2]. Dat geeft ongeveer 1 laadpunt per 6 wagens. Volgens de richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad is het gemiddeld aantal oplaadpunten als voldoende aangemerkt indien er minstens één oplaadpunt per tien wagens is[3].

Wie veel kilometers aflegt, heeft een extra positieve attitude ten opzichte van EV’s 

Tot slot vormt ook de beperkte actieradius voor sommigen een drempel. Als je weet dat 53% van de Vlaams-Brabanders aangeeft jaarlijks minder dan 10.000 km af te leggen en dat uit ander onderzoek blijkt dat 63% van de Belgen gemiddeld minder dan een uur per dag in de wagen spendeert, kan dit argument al snel weerlegd worden. Zo kan de Polestar 2 Standard range Single motor met één batterijlading tot 540 kilometer (WLTP) rijden.

Daarnaast is het opvallend dat vooral mensen die jaarlijks meer dan 20.000 km afleggen een zeer positieve attitude hebben ten opzichte van elektrische wagens. 53% van die groep geeft de elektrische wagen een score van 8 op 10 of meer.

“Het stelt me gerust dat mensen die veel kilometers afleggen de meest positieve attitude hebben ten opzichte van elektrische wagens. Want het is net door die vele kilometers af te leggen met een EV dat het voordeel van zo’n wagen disproportioneel groot wordt. Financieel bespaar je heel wat door de lage verbruikskost en de lage onderhoudskost. En de impact op het milieu is verwaarloosbaar, op voorwaarde dat je groen laadt,” interpreteert Lies Eeckman, managing director van Polestar België.

Mis geen enkel Polestar-nieuws

Onze nieuwsbrieven bevatten een schat aan informatie en nieuws over Polestar-evenementen, -producten, enz.

Inschrijven
Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: