Vijf vragen voor Arlena Amiri

Arlena Amiri, hoofd van Polestar 0-Operations, over hoe je een visie omzet in tastbare doelen, en hoe vanaf de zijlijn toekijken in een duurzame revolutie een achterhaald idee is.

Arlena Amiri standing in front of a glass building.

Je bent onlangs benoemd tot hoofd van Polestar 0 Operations. Gefeliciteerd! Kun je daar wat over vertellen?Nadat ik de Advanced Engineering afdeling had opgericht en de samenwerking met onze geweldige experts en leiders goed op gang was gekomen, nam ik een soortgelijke opdracht aan bij het Polestar 0-project. In die nieuwe rol is het mijn ambitie om de noodzakelijke omstandigheden te creëren waarin onze onderzoeksleiders en -partners tegen 2030 een klimaatneutrale wagen kunnen maken. Eenvoudig gezegd betekent dit dat alle emissies van elk aspect van de productie moeten worden geëlimineerd.Voor mij is dit echt een engineeringproject in de ware zin van het woord. Je moet alle vereiste stappen in kaart brengen, emissies identificeren, de uitdagingen begrijpen, oude conventies en gewoonten in twijfel trekken en verschillende oplossingen bedenken om emissies te elimineren. Je moet de essentie van het probleem vatten, creatief te werk gaan, en verschillende hypothesen testen om de oplossingen te vinden waarvan we weten dat ze bestaan.Vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie vereist dit project openheid, nederigheid en vastberadenheid. Samenwerkingsverbanden opzetten binnen onze sector, tussen verschillende vakgebieden en met gelijkgestemde, toegewijde partners is dan ook de sleutel tot succes.In welke mate komt de realiteit van je werk overeen met wat mensen denken dat je doet?Wat is Advanced Engineering? Wat is innovatie? Wat betekent nuluitstoot? En hoe bereken je dat? Dat zijn vragen die mij vaak worden gesteld. Soms denken mensen weleens dat het allemaal draait om workshops, presentaties, strategie en toekomstgericht denken, en voor een deel klopt dat ook. Maar er komt meer bij kijken. We moeten een omgeving creëren die creativiteit aanspoort. Persoonlijk ben ik erg praktisch en resultaatgericht. Voor mij is het altijd belangrijk geweest om het "totaalplaatje" op te delen in tastbare doelen en doelstellingen, met een duidelijk onderscheid van wat, waarom, hoe, wanneer en wie.Ik geloof sterk in een duidelijke visie, maar nog meer dan dat hecht ik belang aan het implementeren van innovaties zodra er bruikbare verbeteringen beschikbaar zijn. Ik word aangemoedigd door de eerlijkheid, urgentie en vastberadenheid binnen het Polestar 0-project om een verschil te maken, zonder tijd te verspillen aan compromissen of uitvluchten.Waar werken jij en het Polestar 0-team nu aan?Op dit moment bevindt het project zich in een intense onderzoeksfase waarin we, samen met onze onderzoeksleiders en partners, mogelijke oplossingen onderzoeken om emissies te elimineren die zijn vastgesteld in de productielijnen van onze partners.In het Polestar 0-project hebben we geen leveranciers. Wel partners. Het onderscheid is belangrijk omdat het benadrukt dat we ons samen moeten inspannen om de "cradle-to-grave" emissies* te elimineren. We werken ook voortdurend samen met experts in verschillende vakgebieden om hiaten te analyseren en ons te blijven richten op de juiste partnerschappen en aandachtsgebieden. Nu er geen tijd te verliezen is, zijn focus en discipline van essentieel belang.Wat is er de afgelopen tien jaar allemaal gebeurd of veranderd in jouw vakgebied?Net als vele anderen begon ik aan mijn engineeringtraject in het tijdperk van de verbrandingstechnologie, en nu we de overstap maken naar het elektrische tijdperk beschouw ik die ervaring als bijzonder waardevol. We moeten immers onze geschiedenis begrijpen als we willen opschalen naar een volledig elektrische en klimaatneutrale toekomst. Nog niet zo lang geleden was ik gefascineerd door turbotechnologieën en analyseerde ik zuigerscheuren, of berekende ik het koppel en het toerental om te begrijpen welke type motor het beste past bij een bepaalde aandrijfcyclus. En met al die inspanningen wilde ik het brandstofverbruik optimaliseren en de CO2-voetafdruk tot een minimum beperken. Bij transformaties zoals deze zullen we weerstand ervaren, maar weerstand is meestal een natuurlijk gevolg van iets wat in beweging wordt gezet.Wat stemt je hoopvol voor de toekomst?In de afgelopen decennia heeft innovatie aangetoond waartoe de mensheid in staat is als we onze krachten bundelen in het belang van onze planeet. En nu ik zie dat onze partners sterk betrokken zijn bij het Polestar 0-project, weet ik zeker dat we klaar zijn om dit samen werkelijkheid te maken. Malcolm X zei ooit: "Zo niet nu, wanneer dan wel? Zo niet ik, wie dan wel?" En dat vat het volgens mij wel mooi samen. De wereld is op een punt gekomen dat we niet langer zomaar kunnen toekijken en wachten op betere tijden. We moeten allemaal een tandje bijzetten om ons steentje bij te dragen aan een klimaatneutrale toekomst.

* Cradle-to-grave (wieg-tot-graf) is een beoordeling die rekening houdt met de effecten in elke fase van de levenscyclus van een product, vanaf het moment dat natuurlijke hulpbronnen uit de grond worden gewonnen en verwerkt (cradle) tot elke volgende fase van productie, transport, productgebruik en uiteindelijk ook afvalverwerking of recycling (grave).

Aanverwante onderwerpen

Polestar 3 under modern structure

Grote wagen, kleinere voetafdruk – waarom de Polestar 3 onze kijk op SUV’s verandert

SUV's zijn niet meer weg te denken. En dat is niet verwonderlijk. Als een van 's werelds best verkochte automodellen is de veelzijdige en praktische Sports Utility Vehicle alom geliefd. Voor de vele ritjes naar de voetbaltraining of danslessen van de kinderen tot de beklimming van rotsachtige offroadbergpassen in Centraal-Azië, elke locatie en bestemming en elk beroep kan wel zo'n grote, praktische en veilige wagen gebruiken. Maar hun populariteit heeft een weerslag. 's Werelds favoriete type wagen blijkt ook sterk bij te dragen tot de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat kan beter, denken wij dan.