Klimaatweek New York: Exponential Climate Action Summit

De tijd dringt. Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot maximum 1,5 graden, moeten we direct actie ondernemen. In ons streven naar een circulaire economie is de transitie naar elektrische mobiliteit een noodzakelijke stap. En die stap vraagt om een gedragsverandering - van mensen, bedrijven en overheden. Want, heel eerlijk, er is geen tijd meer om ons gedrag níét te veranderen.

De wetenschap is duidelijk: we zitten midden in een planetaire crisis. We kunnen niet doorgaan zoals we bezig waren. Er moet nú iets veranderen.
Carly Gilbert-Patrick

Tijdens de Exponential Climate Action Summit (top over exponentiële kilmaatactie) werden wij uitgenodigd in een (virtueel) panel om te bespreken hoe we tot echt duurzame mobiliteit in een circulaire economie kunnen komen. Het panelgesprek werd uitgezonden door We Don't Have Time tijdens de Klimaatweek in New York (Climate Week NYC). Zodoende namen wij op donderdag 23 september deel aan het live evenement ‘Circularity and the Race to Zero’, dat gevolgd werd door meer dan 8,8 miljoen mensen wereldwijd.

De deelnemers waren Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar, Robin Chase, oprichter van Zipcar, en Carly Gilbert-Patrick, die aan het hoofd staat van het VN-milieuprogramma ‘Share the Road’.

Hoewel de ommezwaai naar elektrische mobiliteit al volop aan de gang is, blijkt uit openbare gegevens dat vervoer nog steeds verantwoordelijk is voor meer dan een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Vanuit die gedachte vroeg moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson de deelnemers bij het begin van het gesprek naar hun mening over de huidige transitie naar elektrische mobiliteit.

“Er zullen altijd wagens nodig zijn. Hoewel geen enkele van de oplossingen die we vandaag hebben in wezen perfect is, is de keuze voor elektrische mobiliteit absoluut de juiste. Daar moeten we duidelijk in zijn”, zei Carly Gilbert-Patrick.

Fredrika Klarén voegde eraan toe: “De overgang naar elektrisch verloopt niet snel genoeg. We mogen niet alleen vertrouwen op baanbrekende technologieën, we moeten ook kijken naar de kracht van gedragsverandering. Wij willen onszelf graag zien als een speler in een nieuw, meer circulair mobiliteits-ecosysteem.”

Om die gedragsverandering aan te moedigen, moet de auto-industrie haar klanten in staat stellen om zowel de impact van de wagens zelf als de impact van hun eigen aankoopbeslissingen te begrijpen. Dit kunnen ze doen door transparanter te zijn.

De LCA’s (Life Cycle Assessments of levenscyclusanalyses) die Polestar uitvoert om de totale koolstofvoetafdruk van al zijn huidige en toekomstige modellen te bepalen, werden aangehaald als voorbeeld van een krachtig instrument om de impact tijdens de hele levensduur van een product te meten en tegelijk consumenten de kans te geven weloverwogen keuzes te maken.

“We willen dat onze klanten zich ervan bewust zijn dat onze wagens gepaard gaan met een zekere schuld, en wat zij zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat die schuld zo laag mogelijk blijft. Niet alleen door groen te laden, maar ook door te zorgen voor een hoge benuttingsgraad. Op die manier kunnen de klanten ervoor zorgen dat wij niet te veel wagens produceren”, stelde Klarén.

“We want to make sure that our consumers are aware that our cars come with a debt and what they can do to secure that it stays as low as possible. This is not only done by charging green, but also by securing a high utilisation degree. By doing so, customers can secure that we don’t overproduce cars,” affirmed Klarén.

Robin Chase benadrukte dat technologie ons de kans geeft om multimodaal te worden, in die zin dat we kunnen kiezen om te stappen, te fietsen, het openbaar vervoer te gebruiken of de wagen te nemen. “Onze hele infrastructuur is zo opgebouwd dat de wagen de gemakkelijkste keuze is en dat andere vervoerswijzen vaak minder haalbaar zijn. Dat heeft al voor enorme problemen gezorgd. Technologie maakt het echter mogelijk om voor elke verplaatsing het juiste voertuig te nemen.”

De panelleden benadrukten dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graden en riepen beleidsmakers, bedrijven en het publiek op om onmiddellijk actie te ondernemen.

“We hebben mensen nodig die moedige beslissingen durven nemen, zowel in het bedrijfsleven als in het beleid. Maar bedrijven en beleidsmakers doen wat klanten en kiezers van hen vragen. Het is dus ook aan ieder van ons om sterker duidelijk te maken wat we willen en meer druk uit te oefenen op bedrijven en politici”, aldus Klarén.

Gilbert-Patrick zei: “De wetenschap is duidelijk: we zitten midden in een planetaire crisis. Die treft het klimaat, de natuur en de mate van vervuiling. We kunnen niet doorgaan zoals we bezig waren. Er moet nú iets veranderen.”

Tot slot van het panelgesprek bevestigde Klarén dat Polestar het cruciaal vindt zich in de voorhoede te bevinden van een beweging die de goede kant op gaat, via initiatieven zoals het Polestar 0-project, onze zeer ambitieuze doelstelling om tegen 2030 een echt klimaatneutrale wagen te bouwen.

“Om die wagen te maken zullen we al onze nerdyness, al onze knowhow op het vlak van design en al onze liefde voor innovatie en technologie goed kunnen gebruiken. En we zullen tijdens dit project volledig transparant zijn”, verduidelijkte ze.

De transitie naar elektrische mobiliteit is een van de noodzakelijke stappen op weg naar een volledig circulaire economie. Mensen, bedrijven en overheden moeten allemaal hun gedrag veranderen en onmiddellijk actie ondernemen. Aan iedereen die iets anders beweert, is het antwoord duidelijk: we hebben geen tijd meer.

Aanverwante onderwerpen

Polestar en De Donkere Kamer

Vanuit een gedeeld streven naar een duurzamere toekomst, is Polestar trotse partner van De Donkere Kamer. Het Belgische fotografieplatform exposeert deze zomer het werk van spraakmakend fotograaf Edward Burtynsky uit de serie ‘Water’.